relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

Offering
Mass Request Print E-mail

Holy SacrificeThe Mass Society of the Order of Saint Paul the First Hermit offers you the unique opportunity of enrolling yourself and your loved ones (living or deceased) to share in Masses offered by the Pauline Fathers at Our Lady's Shrine in Doylestown, PA.

Stowarzyszenie Mszy św. Zakonu Św. Pawła Pustelnika daje Wam szczególną możliwość do włączenia Was oraz Waszych drogich żyjących czy zmarłych do Mszy św. ofiarowanych przez Ojców Paulinów w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, PA.

View and print the MASS SOCIETY REQUEST FORM here...

 

 
Easter Flowers Print E-mail

Easter FlowersFlowers will be placed in the Sanctuary in memory/honor of someone for this special season.

View and print the offering here...

 
Divine Mercy Chapel - Memorial Candle Print E-mail

Jesus I trust in You - Jezu, ufam Tobie!Eternal Father, I offer You the Body and Blood, Soul and Divinity of Your dearly beloved Son, Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of His sorrowful Passion, have mercy on us and on the whole world.

pdf View and print the offering here...

 

Kaplica Miłosierdzia Bożego - Lampa wotywna 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas i świata całego.

 
Mother's Day Flowers Print E-mail

Mother's Day FlowersFlowers will be placed in the Chapel of Our Lady of Czestochowa in honor of Our Blessed Mother, the Queen of all mothers.

View and print the offering here...

 
Votive Light in honor of Our Lady of Czestochowa Print E-mail

Our Lady of CzestochowaThe Votive Light
♦ Symbol of Hope
♦ Act of Prayer
♦ Sign of Faith

Placing a Votive Light at the Shrine in honor of Our Lady
is a demonstration of your faith and confidence in the
intercession of Our Lady of Czestochowa.

As you go about your daily tasks the flame of your Votive
Light constantly declares your prayerful petitions and
prayers of thanksgiving.

pdf View and print the offering here...

 
Christmas Flowers Print E-mail

Christmas FlowersPoinsettias will be placed in the Sanctuary in memory/honor of someone for this special season.

View and print the offering here...