relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

700-lecie Paulinów
ZAKON PAULINÓW Print E-mail

01-07-2sm-eksponaty_nr_2018.jpg"Solus cum Deo Solo" - "Sam na sam z Bogiem", to duchowa dewiza streszcząjąca  głęboki fundament zewnętrznej działalności apostolskiej Zakonu Paulinów, czyli Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Zakon Paulinów powstał w XII wieku na ziemi węgierskiej, i swoje korzenie wywodzi z pustelników i z ich surowego eremickiego stylu życia.

Pierwszą paulińską wspólnotę zgromadził, z rozproszonych po lasach, kniejach i grotach skalnych pustelników, Bartłomiej, biskup Pecs. W 1225 roku dla tej eremickiej wspólnoty wybudował klasztor i kościół pod wezwaniem św. Jakuba na górze Patacs. Aby ustalić ich określony styl życia, nadał im bardzo prostą regułę. Nie była to jednak jedyna wspólnota eremitów jednocząca się w zakon. 

 

Read more...
 
700-lecie istnienia ZAKONU ŚW. PAWŁA PIERWSZEGO PUSTELNIKA Print E-mail

Św. Paweł Pustelnik z PaulinamiZakon Paulinów - Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika powstał w pierwszej połowie XIII wieku na Węgrzech z pustelników, którzy idąc za wezwaniem Kościoła, pod wpływem działania Ducha Świętego - postanowili realizować rady ewangeliczne w życiu wspólnym. Pustelnicy ci zamieszkiwali lasy i puszcze naddunajskie, a wpatrując się w Chrystusa przebywającego na pustyni, zapragnęli naśladować sławnego Pustelnika egipskiego - św. Pawła z Teb, żyjącego na przełomie III i IV wieku. Od imienia tego Patrona i Patriarchy nazwali się paulinami, tworząc nową społeczność zakonną w Kościele.

 

 

 

Read more...
 
Św. Paweł Pierwszy Pustelnik Print E-mail

św. Paweł Pierwszy PustelnikPaweł urodził się w Tebach - starożytnej stolicy faraonów w 228 r. Za jego czasów Teby były już tylko małą wioską. Gdy Paweł miał 20 lat, około 240 r., rozpoczęły się prześladowania Dioklecjana. Dowiedziawszy się, że jego zięć - poganin, z powodu jego bogactwa planuje wydać go w ręce prześladowców, Paweł porzucił wszystko, co posiadał, odszedł na pustkowie i zamieszkał w jaskini. Po dwóch latach prześladowania ustały, lecz święty postanowił pozostać w zaciszu pustelni. Spędził tam samotnie resztę swego długiego życia - prawie 90 lat. Przez cały ten czas zanosił do Boga swe gorące modlitwy. Legenda głosi, że żywił go Pan Bóg, codziennie posyłając mu pół bochenka chleba. Posłańcem przynoszącym pożywienie był kruk. Nagość swego ciała od znoju i chłodu chronił jedynie tkaną tuniką z palmowych lisci.

Read more...
 
Historia Zakonu Ojców Paulinów Print E-mail

Herb Zakonu PaulinówPełna nazwa Zakonu Paulinów brzmi: Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (OSPPE). Wzięta została od imienia św. Pawła pustelnika z Teb, który żył w południowym Egipcie w latach 228-341, a którego Kościół uroczyście uznał za pierwszego pustelnika podczas kanonizacji, mającej miejsce w 491 r. w Rzymie, za pontyfikatu papieża Gelazego I.

Zakon Pauliński powstał na ziemi węgierskiej. Pierwszą paulińską
wspólnotę zgromadził, z rozproszonych po lasach i grotach skalnych
pustelników, Bartłomiej, biskup Pecs. Dla niej w roku 1225 wybudował konwent i kościół pod wezwaniem św. Jakuba na górze Patacs i nadał pierwszą regułę ustalającą styl życia klasztornego.

Czytaj więcej...