relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

Novena
All Souls Novena Print E-mail

Remember your beloved departed during the month of NovemberRemember your beloved departed during the month of November.

  W miesiącu listopadzie pamiętaj w modlitwach o swoich drogich zmarłych.


Novena of Prayers and Masses offered for the souls of the deceased


Begins All Souls Day - Ends November 30th

 

View and print the novena here...

 

 

 
DIVINE MERCY NOVENA Print E-mail

Jesus I trust in You

Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase Your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence, submit ourselves to Your holy will, which is Love and Mercy itself. Amen.

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, który jesteś samym Miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

View and print the novena here...

 
Novena of Masses to Saint Joseph Print E-mail

Novena of Masses to Saint Joseph

Glorious St. Joseph, foster father and protector of Jesus Christ! To you I raise my heart and my hands to implore your powerful intercession. Please obtain for me from the kind Heart of Jesus the help and graces necessary for my spiritual and temporal welfare. I ask particularly for the grace of a happy death and the special favor I now implore in this Novena. Guardian of the Word Incarnate, I feel animated with confidence that your prayers in my behalf will be graciously heard before the throne of God. Amen.

Novena Mszy Św. do Św. Józefa

Święty Józefie, obrońco Świętej Rodziny. Twej opiece została powierzona wielka rodzina dzieci Bożych, którą jest Kościół. Broń ją od wszelkich zagrożen i przyjdź ze swą pomocą w jej nieustannym procesie odnawiania się, doskonalenia i wzrostu. Uproś nam głęboką miłość, niewzruszoną wierność i wytrwałe posłuszeństwo naszej Matce - Kościołowi. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem i twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

View and print the novena here...

 
Mother's Day Novena & Father's Day Novena Print E-mail

Mother's Day Novena and Father's Day NovenaDear Pauline Fathers,

Please include my mother in the Mothers Day Novena of Masses at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown, PA.

Please include my father in the Fathers Day Novena of Masses at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown, PA.

View and print the novena here...

 
Novena of Masses to Saint Anne Print E-mail

Novena of Masses to Saint AnneNowenna Mszy św. ku czci Św. Anny

Good St. Anne, you were especially favored by God to be the mother of the most holy Virgin Mary, the Mother of our Saviour. By your power with your most pure daughter and with her divine Son, kindly obtain for us the grace and favor we now seek. Secure for us also forgiveness for our past sins, the strength to perform faithfully our daily duties, and the help we need to persevere in the love of Jesus and Mary. Amen.

Chwalebna i święta Anno, wielka jest cześć jakiej doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje Cię jako matkę Najświętszej Maryi Panny, matki Zbawiciela. Ludzie wzywają Ciebie jako potężną orędowniczkę u Boga, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawiedliwi spodziewają się pomnożenia łaski, a pokutujący grzesznicy odpuszczenia grzechów. Proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi do Jezusa i Jego Matki, abym wsparty modlitwą i zasługami Twoimi, bezpiecznie doszedł do szczęścia wiecznego. Amen.

View and print the novena here...

 
Novena of Masses in Honor of Our Lady of Czestochowa Print E-mail

Our Lady of CzestochowaNowenna Mszy Świętych do Matki Bożej Częstochowskiej

O Mother of God and Queen of Poland!
I kneel before you, I cry out to you, I invoke your help. From of old you are the Merciful Queen of Poland. Plead with your Son, Jesus Christ, on my behalf, I beg you. Through your powerful intercession I pray for God’s mercy and salvation for myself, my family and for my country. Preserve the gift of faith intact with me. Come to my rescue in my battle with the powers of darkness. The Almighty has chosen you to be for us a sure sign of victory over the evil enemy. O Mother of the wondrous transformation, we ask you to come to us, we beg you to intercede for us. O Mother who stood at the foot of the Cross of your dying Son keep our faith alive. O Mother of fortitude and perseverance, pray for us.
Our Lady of Czestochowa, pray for us!

Bogarodzico, Królowo Polski!
Przed Tobą klęczę, do Ciebie wołam, wzywam Twojej pomocy, Maryjo. Z dawna Polski Tyś Królowa. Uproś u Syna Swojego Jezusa Chrystusa miłosierdzie i ratunek dla mnie, dla mojej rodziny i dla mojego narodu. Zachowaj mnie w wierze i przybądź z pomocą w walce z mocami ciemności. Ciebie Bóg ustanowił, abyś była dla nas zwycięskim znakiem.
Matko cudownej przemiany, Ciebie na ratunek wzywamy; przybądź nam z pomocą.
Matko stojąca pod krzyżem Jezusa konającego;
Matko pełna wiary w zmartwychwstanie Chrystusa;
Matko wytrwania i męstwa.
Módl się za nami!

View and print the novena here...

Read more...