relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

Czuwania nocne
Zachęcamy do odwiedzania strony Czuwań Nocnych na Facebook

Być uczniem Chrystusa w dziele misji Print E-mail

Dzieci z KamerunuPodczas ostatniego nocnego czuwania w sobotę 26 kwietnia uczyliśmy się jak stawać się Uczniem Chrystusa w dziele misji. Wypełniając nakaz misyjny Chrystusa, Kościół rozpoczyna swoją misję od głoszenia Słowa. Wprowadza kolejnych uczniów w tajemnicę Boga, który objawił samego siebie i swój plan zbawienia. To samoobjawienie Boga, który zaprasza człowieka do wspólnoty z sobą, zapisane jest na kartach Biblii. Dlatego też wszelka działalność misyjna Kościoła musi mieć fundament biblijny. Z Pisma Świętego, jak ze źródła, wypływa to wszystko, co jest treścią przepowiadania Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał tę prawdę w Encyklice Redemptoris Missio; mówiąc o Synu, w którym Ojciec przemówił do nas w sposób definitywny, Papież pisze: W tym ostatecznym Słowie swego objawienia Bóg dał się poznać w sposób najpełniejszy: powiedział ludzkości, kim jest. To ostateczne samoobjawienie się Boga jest podstawowym motywem, dla którego Kościół jest misyjny ze swej natury.

Czytaj więcej, zobacz więcej zdjęć...

 
Czuwanie nocne 29 marca przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego Print E-mail

Czuwanie nocne 29 marca 2008 rokuDzisiejsze czuwanie przed niedzielą Miłosierdzia Bożego, to okazja do refleksji nad tym, co ostatecznie jest dla mnie podstawą radości i nadziei. W świecie, w którym tak wiele już się zawaliło i tak wiele zawiodło, uciekamy się do Bożego Miłosierdzia, prosząc o Miłosierdzie dla nas i całego świata. To jest źródło naszej najgłębszej nadziei i naszego trwałego pokoju. Budowanie na czym innym okazało się nietrwałe. Czyż świat nie dostrzega, że bez Bożego Miłosierdzia chyli się on ku nieuchronnemu upadkowi? Czyż my sami tak bardzo ślepi jesteśmy, że nie widzimy, że jedynym ratunkiem dla zdezorientowanej i bardzo często zdeprawowanej ludzkości jest ucieczka do tegoż właśnie niezgłębionego oceanu Bożego Miłosierdzia?

Trzeba oddać się Jezusowi poprzez adorację, modlitwę szczególnie tą różańcową. On da nam Ducha Miłości, którym sam był ogarnięty. On napełni serce miłością i da mu niezwykłą siłę. Wówczas będziemy potrafili patrzeć z miłością i z miłością słuchać. Wówczas będziemy potrafili władać językiem miłości. Wtedy także będziemy w stanie dosięgnąć naszego bliźniego dłonią braterstwa, pójść do potrzebującego i służyć mu w potrzebie. Takiego spojrzenia uczy nas święta naszych czasów, Faustyna Kowalska, gdy się modli: "Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich" – takie jest jej rozumowanie i pragnienie. To Jego miłosierdzie i miłość w nas obecna ma przechodzić do bliźnich. Oto zadanie dla nas, ludzi świętujących zmartwychwstanie naszego najlepszego Przyjaciela Jezusa Chrystusa.

Czytaj więcej...

 
Czuwanie nocne 23 lutego w Domu naszej Matki Maryi w Doylestown Print E-mail

Czuwanie nocne w Amerykańskiej CzęstochowieW sobotę 23 lutego odbyło się w Domu naszej Matki Maryi w Doylestown kolejne czuwanie nocne, tym razem tematem czuwania było: Bądźmy uczniami Chrystusa cierpiącego... W czuwaniu nocnym uczestniczyła także grupa rekolekcyjna odbywająca czas swoich świętych rekolekcji wielkopostnych w Amerykańskiej Częstochowie.

Nasze modlitewne spotkanie rozpoczęliśmy jak zwykle modlitwą Apelu Jasnogórskiego, którą prowadził O. Podprzeor Bartłomiej Marciniak OSPPE. To był czas śpiewania Gorzkich Żali,
modlitwy różańcowej, adoracji, wsłuchiwania się w to Słowo, które miał dla nas wszystkich Jezus – Miłość Ukrzyżowana.

Czytaj więcej...

 
Plan czuwań nocnych w Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Amerykańskiej Częstochowie Print E-mail

2007/2009

Bądźmy uczniami Chrystusa

29 GRUDZIEŃ 2007 - Być uczniem Chrystusa w rodzinie: Niedziela Świętej Rodziny.
26 STYCZEŃ 2008 - Być uczniem Chrystusa w zakonie: 700 rocznica zatwierdzenia Zakonu Paulinów.
23 LUTY 2008 - Być uczniem Chrystusa cierpiącego. Wielki Post.
29 MARZEC 2008 - Być uczniem Chrystusa w posłudze miłosierdzia: Niedziela Miłosierdzia Bożego. Złożenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji.
26 KWIECIEŃ 2008 - Być uczniem Chrystusa w życiu społecznym. Przygotowanie do Zesłania Ducha Świętego.
31 MAJ 2008 - Być uczniem Chrystusa Najwyższego Kapłana. Boże Ciało.
28 CZERWIEC 2008 - Być uczniem Chrystusa wiernym Kościołowi. Uroczystość św. Piotra i Pawła.
26 LIPIEC 2008 - Być uczniem Chrystusa wsłuchanym w Jego Słowo.
30 SIERPIEŃ 2008 - Być uczniem Chrystusa, Syna Maryi. Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej.
27 WRZESIEŃ 2008 - Być uczniem Chrystusa w dziele misji.
25 PAŹDZIERNIK 2008 - Być uczniem Chrystusa, który się modli. Różaniec. Złożenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji.
29 LISTOPAD 2008 - Być uczniem Chrystusa, który czuwa. Adwent.
27 GRUDZIEŃ 2008 - Być uczniem Chrystusa Nowonarodzonego. Boże Narodzenie.

 
Bądźmy uczniami Chrystusa cierpiącego... Print E-mail
O. Dominik Libiszewski OSPPEKonferencja wygłoszona podczas czuwania nocnego 
23 lutego 2008 roku przez
 

O. Dominika Libiszewskiego 

W tym rozważaniu nie będzie nam chodziło o tę drewnianą belkę z Golgoty, lecz o to, co tam się dokonało. Tam na krzyżu do końca wykonał On dzieło, które zlecił Mu Ojciec ze względu na nas (Jan 19, 30). Tam na krzyżu Bóg wyciągnął ręce w stronę człowieka i powiedział: "Tak bardzo cię kocham" (1 J 3, 16; 4, 10).

Niewątpliwie masz w życiu różne problemy. Może masz nieudane małżeństwo, nieznośną pracę, rzuciła Cię właśnie dziewczyna, czy chłopak albo masz niewystarczające  środki finansowe i uważasz, że te rzeczy to właśnie twój "krzyż". Otóż Jezus Chrystus ma tylko jeden krzyż. Prośmy dzisiaj Jezusa, aby właśnie ten Jego krzyż był konstrukcją nośną wszystkich naszych myśli i uczuć. Ten Jego krzyż, który poniósł za mnie i za Ciebie możemy nazwać niezasłużoną życzliwością, największą miłością jaką widział dzisiejszy świat. Jaka to wielka radość! Żyjemy w czasie, kiedy ewangelia jest wprawdzie popularna, lecz krzyż niestety nie. Jesteśmy świadkami kosztownych kampanii, popularyzujących poselstwo ewangelii, lecz wynikiem ich bywają zazwyczaj chrześcijanie wyznający, lecz nie chrześcijanie posiadający.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Results 64 - 72 of 74