Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Events and Celebrations
Monastic Retreat in Doylestown Print E-mail

 

Monastic Retreat in Doylestown

 

The Pauline Fathers and Brothers minister to the Church in USA in many different places, among them especially at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown, PA (American Czestochowa), as well as in other parishes and monasteries. Every year the Paulines gather together for their annual monastic retreat. It is a time when they can put aside their pastoral responsibilities and renew their relationship to Jesus Christ and revisit their monastic roots, looking back at their vocation.

This year the Pauline Monastic Retreat took place in the monastery in Doylestown, PA from October 8th to 13th. 16 Priests and religious brothers have participated, including two Priests from outside of our Order. Our Father and Brothers came from various parishes and monasteries in USA: Doylestown (Pennsylvania), Harwood Heights (Illinois), Summerfield (Floryda), Yonkers (New York), Kittaning (Pennsylvania), Buffalo (New York) and Rockville (Connecticut). This year the retreat master was Fr. Maksymilian Stepien, a pauline, who works in the Parish of St. Anthony and the Shrine of Our Lady of Czestochowa, called "Little Jasna Gora" in Wroclaw, Poland. Fr. Maksymilian is also an exorcist for the Archdiocese of Wroclaw.  During the retreat he invited the participants to deepen their prayer life and their relationship with Jesus Christ, as well as to be the witnesses of the Gospel in their pastoral activities. Fr. Maksymilian will also lead, a second term of the retreat to the rest of the Fathers and Brothers of the American Province, in the Monastery of St. Paul the First Hermit in Kittaning, PA from October 22nd to 27th.

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

 
Rekolekcje Zakonne Paulinów w Doylestown Print E-mail

 

Rekolekcje Zakonne Paulinów w Doylestown

 

Ojcowie i Bracia Paulini posługują na terenie Stanów Zjednoczonych w wielu różnych miejscach, przede wszystkim w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown (Amerykańska Częstochowa) oraz w innych parafiach i klasztorach. Każdego roku Paulini przeżywają swoje rekolekcje zakonne. Jest to czas kiedy mogą oderwać się od swoich obowiązków duszpasterskich i odnowić swoją relację z Jezusem Chrystusem oraz powrócić do korzeni swojego zakonnego powołania.

W tym roku Paulińskie Rekolekcje Zakonne odbyły się w klasztorze w Doylestown w dniach 8-13 października. Uczestniczyło w nich 16 kapłanów i braci zakonnych, w tym także dwóch kapłanów spoza Zakonu. Nasi zakonnicy przybyli z różnych parafii i klasztorów, gdzie na co dzień posługują: Doylestown (Pennsylvania), Harwood Heights (Illinois), Summerfield (Floryda), Yonkers (New York), Kittaning (Pennsylvania), Buffalo (New York) i Rockville (Connecticut). Tegoroczne nauki wygłosił o. Maksymilian Stępień, paulin, duszpasterz z Parafii Św. Antoniego i Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej we Wrocławiu, zwanej "Małą Jasną Górą". O. Maksymilian posługuje także jako egzorcysta Archidiecezji Wrocławskiej. W czasie tego tygodnia Ojciec Rekolekcjonista poruszał fundamentalne tematy życia zakonnego i kapłańskiego zachęcając uczestników do głębszego życia modlitwą, relacji z Chrystusem oraz przede wszystkim dawania świadectwa wiary w posługach duszpasterskich, pełnionych na co dzień. O. Maksymilian poprowadzi także kolejną turę rekolekcji dla pozostałych Paulinów Prowincji Amerykańskiej, w klasztorze Św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Kittaning, PA w dniach 22-27 października.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

 
The Rosary Procession Print E-mail

 

The Rosary Procession

 

Since many years at our Shrine we celebrate the Memorial of Our Lady of the Rosary, which the liturgy commemorates on October 7th. This beautiful tradition of honoring the Blessed Virgin Mary by praying the Rosary on that day, has been started and promoted by Fr. Marian Zalecki OSPPE, who passed away many years ago. Today people of many different nationalities still visit the Blessed Mother at our Shrine to pray the Rosary. This year, our prayer had a special dimension, as we participated in the "Rosary Coast to Coast". The goal of this prayer initiative, that took place in many Churches, homes, and other places in USA, was to defend people and their fundamental values - life, marriage, family and religious freedom, care for the healing of nations and the pursuit of holiness. Similar prayer initiatives have already taken place in Poland, Ireland, Great Britain, Australia and in many other countries.

Our prayer on October 7th began with the Holy Mass, celebrated at 6.30 PM by Fr. Krzysztof Drybka, Prior of American Czestochowa. Rosary Devotion followed after the Eucharist. The main celebrant of the Rosary Devotion was Fr. Joseph Olczak OSPPE, a former Provincial of our Order, who currently ministers at St. Joseph's Parish in Rockville, CT.  During the devotion the faithful said all four parts of the Rosary, by praying in different languages, such as: in Polish, English, Spanish, French, Italian, Vietnamese, Filipino, German, Latin and in other languages. The whole congregation prayed in the Main Church, in front of the Icon of Our Lady of Czestochowa and the Fatima Statue, as well as during the procession to the Rosary Garden and around the Shrine.

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

 
Procesja Różańcowa Print E-mail

 

Procesja Różańcowa

 

Już od wielu lat w naszym Sanktuarium w sposób uroczysty obchodzone jest Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, które w liturgii przypada na dzień 7 października. Nabożeństwo to w Amerykańskiej Częstochowie zostało przed laty rozpropagowane przez śp. o. Mariana Załęckiego OSPPE. Do dzisiaj wierni różnych narodowości przybywają aby oddać cześć Matce Bożej, modląc się różańcem. W tym roku modlitwa w Duchowej Stolicy Polonii była wpisana w inicjatywę "Różaniec od wybrzeża do wybrzeża w USA". Celem tej akcji miała być obrona osoby ludzkiej i jej fundamentalnych wartości - życia, małżeństwa, rodziny i wolności religijnej, troska o uzdrowienie narodów i dążenie do świętości. Podobne akcje modlitewne miały już miejsce w Polsce ("Różaniec do Granic"), Irlandii, Wielkiej Brytanii, Australii oraz w wielu innych państwach.

Wspólna modlitwa rozpoczęła się Niedzielną Mszą Świętą o godz. 6.30 pm, której przewodniczył o. Krzysztof Drybka OSPPE, Przeor Amerykańskiej Częstochowy. Po niej nastąpiło Nabożeństwo Różańcowe, poprowadzone przez o. Józefa Olczaka OSPPE, byłego Prowincjała, a obecnie Paulina posługującego w Parafii Św. Józefa w Rockville, CT. W czasie nabożeństwa wierni odmawiali cztery części Różańca Świętego w wielu językach, takich jak: język polski, angielski, hiszpański, francuski, włoski, wietnamski, filipiński, niemiecki, łaciński oraz w kilku innych językach. Różaniec odmawiany był zarówno w kościele, przed Ikoną Matki Bożej Częstochowskiej oraz figurą Fatimską, a także w czasie procesji po ogrodzie różańcowym oraz wokół Sanktuarium.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE
 
Dzień Skupienia Nauczycieli w Amerykańskiej Częstochowie Print E-mail

 

Dzień Skupienia Nauczycieli w Amerykańskiej Częstochowie

 

Duchowa stolica Polonii na amerykańskiej ziemi już od 12 lat rokrocznie gości nauczycieli polonijnych wschodniego wybrzeża Ameryki. Rekolekcje Nauczycieli po raz pierwszy poprowadził o. Bartłomiej w 2006 roku, potem przez wiele lat naszym duchowym przewodnikiem był o. Dominik Libiszewski, który zaplanował i poprowadził również pierwszy raz nasze jednodniowe spotkanie, Dzień Skupienia pt. „2+2=MIŁOŚĆ". Pierwszą konferencję w niedzielę 30 września poprowadził gość z Polski, pedagog oraz tzw. street worker z Łodzi, chuligan, który wyrwał się z piekła i założyciel „Fundacji Młodzi dla Młodych", Dobromir Makowski. Zwięźle, trafnie i klarownie przedstawił filozofię „Siedmiu dziesiątek życia", posługując się faktami i w oparciu o statystyki odniósł się do czynników oraz ludzi i otoczenia, które modelują kolejne dziesiątki życia dzieci i młodzieży, a nawet dorosłych. Uzmysłowił wielu z nas jak ważna jest tu rola rodzica i nauczyciela, szczególnie w środowisku, gdzie technologia i jej możliwości niekiedy onieśmielają i zatrzymują nasze pokolenie, a powinny skłaniać do dokształcania i „odrabiania pracy domowej".

O 12:30 wszyscy wspólnie modliliśmy się na mszy św., potem, w czasie obiadu, mieliśmy czas na rozmowę, wymianę doświadczeń, spotkania z zakonnikami, zakupy i w końcu na spacer i modlitwę na cmentarzu. Symboliczny znicz i „Wieczne odpoczywanie", refleksja i wspomnienia o tych koleżankach i kolegach, którzy jeszcze niedawno byli razem z nami, pozwoliły się zatrzymać i może niekiedy przewartościować nasze cele.

Ostatnia konferencja była refleksją i uzmysłowieniem, że nasze cele i zamierzenia mogą być realizowane tylko w zgodzie z samym sobą i z Panem Bogiem, że miłość, przebaczenie oraz zrozumienie samego siebie są możliwe przez Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym, naszym poradniku, a przewodnikiem na tej drodze jest sam Pan Bóg.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 10 - 18 of 2465