LivingCrown
Wyższe Seminarium Duchowne
Everyday Faith

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

LivingCrownofMary
Events and Celebrations
Życzenia na Święta Bożego Narodzenia - Christmas Wishes Print E-mail

 Merry Christmas - Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Drodzy Pielgrzymi i Przyjaciele Amerykańskiej Częstochowy!!

Dzień Bożego Narodzenie objawia nam niezwykłą miłość jaką Bóg umiłował każdego z nas. Każdy człowiek w swoim wnętrzu pragnie kochać i być kochanym. Każdy człowiek poszukuje tego prawdziwego doświadczenia miłości bezinteresownej, bezobłudnej, która „jest cierpliwa i łaskawa, która nie zazdrości i nie szuka poklasku ani nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą; miłości, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i we wszystkim pokłada nadzieję. A nade wszystko, miłości, która wszystko przetrzyma” (por. 1 Kor 13, 4-7).

Bóg przez Narodzenie Swojego Syna Jezusa Chrystusa ukazuje nam taką właśnie miłość. Niech miłość, płynąca z Betlejemskiej Groty wypełnia grotę naszych serc. Niech Maryja Jasnogórska Pani ma każdego z was w Swojej matczynej opiece.

Z modlitwą,
Ojcowie i Bracia Paulini z Amerykańskiej CzęstochowyChristmas Wishes


Dear Pilgrims and Friends of American Czestochowa!!

The Day of Christmas reveals to us great love that God has for every one of us. Everyone desires deep in his heart to really love and to be loved. Everyone seeks to experience real and unconditional love, which is always „patient and kind; love which is not jealous nor pompous; it is not inflated, it is not rude, it does not seek its own interests, it is not quick-tempered, it does not brood over injury, it does not rejoice over wrongdoing but rejoices with the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, and most of all, it endures all things” (cf. 1 Cor 13: 4-7).

God, through the Birth of His Son Jesus Christ, reveals to us this kind of love. May the love that flows from the Grotto of the Nativity in Bethlehem fill our hearts. May the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Czestochowa always protect you.

With prayers,
Pauline Fathers & Brothers from American Czestochowa

 
Christmas Wishes Print E-mail

 
Życzenia na Święta Bożego Narodzenia Print E-mail

 
Boże Narodzenie 2016 i Nowy Rok 2017 Print E-mail

 

ZHP
 

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania".
Łk 2, 14


„Nie jest to czarodziejskie światło, które już samo niesie pokój. Jest ono wyzwaniem dla ludzi, by budowali pokój i go utrzymywali."
- H. Obermayer. Inicjator przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju.


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Czuwaj! Droga Rodzino Harcerska: Starszyzno, kapelani, kadro instruktorska, harcerze i harcerki, wędrowniczki i wędrownicy, zuchy chłopcy i dziewczęta, skrzaty, kochani rodzice oraz przyjaciele harcerstwa...

 

„Hej kolęda, kolęda hej kolędy to czas, Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie mu da ...Tyle tych domów i okien tyle, Może Go schronią choćby przez chwile Może przygarną do serca ludzie, Może nakarmią nim dalej pójdzie".../ Piosenka kolędowa/

Kochana rodzino Harcerska, myślę, że w naszych sercach domach, rodzinach harcerskich znajdzie się miejsce dla naszego Pana i Boga tak jak do tego zachęcał nas nasz założyciel. „Praw­dzi­wy sys­tem wycho­waw­czy do­maga się obec­ności, Bo­ga. Te­go, Bo­ga, który nie ma wy­celo­wanej w nas bro­ni dla ka­rania, ale który uśmie­cha się i do­daje nam od­wa­gi, abyśmy się sta­li rzeczy­wiście ludźmi w sto­sun­ku do Je­go wiel­kiego ar­cydzieła, ja­kim jest przy­roda [...]."Jeżeli nasze skautos­two miałoby być, bez Bo­ga, le­piej żeby go nie było." Rober Powell.

„Idziecie i głoście bliskie jest Królestwo Niebieskie"...to hasło nowego roku duszpasterskiego w Polsce, do którego i my się dołączamy, głosząc dobre ideały w naszym życiu oraz dając świadectwo nawrócenia. Życzę Nam Wszystkim prawdziwego harcerskiego braterstwa, przyjaciół na dobre i na złe, abyście i Wy umieli być takimi przyjaciółmi. Życzę Nam, dalszych sukcesów w pracy nad sobą, zapału i wytrwałości w nieustannym kształtowaniu i doskonaleniu własnej osobowości. Odwagi i gotowości w wymaganiu od siebie, nawet wtedy, gdy inni od nas nie wymagają. Życzę Nam byśmy umieli nieść swój płomień braterstwa i siostrzanej oraz rodzinnej postawy względem każdego człowieka spotkanego na naszej drodze życia, aby Nowy 2017 rok był pełen Nadziei, dobrych uczynków i wiary w harcerskie ideały, aby był pełen głoszenia Dobrej Nowiny, że Pan Bóg nas kocha i zawsze czuwa nad nami tak jak my czuwamy na warcie przy harcerskim ognisku. Życzę Wam wspaniałych, pełnych serdeczności i rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia. Niech słowa założyciela harcerstwa wzmocnią nas i poprowadzą do żłóbka betlejemskiego, aby odnaleźć Prawdziwe światło w Bogu.

Read more...
 
Myśli Bożonarodzeniowe i Noworoczne od Kapłana animatora Spotkań małżeńskich w USA Print E-mail

„Dziś w mieście Dawida narodził się nam Zbawiciel". Kochana Rodzino Spotkań Małżeńskich.

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata-siostry i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie (...) Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie". Św. Matka Teresa z Kalkuty.

Tajemnica Bożego Narodzenia to Eucharystia Bożego dialogu. Obecność Boga w żłóbku- Eucharystii - w takiej ubogiej postaci - przyciąga. Wszyscy jakoś pragniemy być blisko Boga, On jest Miłością. Zbliżanie się Boga w żłóbku- Eucharystii i zbliżanie się do Boga, jest zbliżaniem się Tajemnicy i zaproszeniem do godzenia się na Jej obecność w naszym życiu. Tajemnica - Miłość, chce być blisko nas. „Życie w bliskości Tajemnicy wiąże się z niepewnością, dlatego przynagla do zawierzenia i do zrezygnowania z kontroli nad swoim życiem, oddania Jemu Nowo narodzonemu siebie samego. Dzięki temu każdy dzień jest nowością, jest niespodziewanie nowy.  Chrystus jest nowym Życiem, On się daje w komunii bym dzięki temu i ja mógł dać siebie w komunii dla drugiego. Z serca życzę każdemu z Nas głębokiej komunii z Miłością, w Nadziei i nieustannej Wierze ".

Patrzmy na Maryję, milczącą przy żłobku betlejemskim, rozważającą w swoim sercu wszystko to, co przeżywała. Zachowuj sprawy twego życia w twoim sercu i rozważaj je. Niech Boże Narodzenie pobudzi cię do kontemplacji, do milczenia przed Bogiem. W duchu rodzącego się w Nas dialogu z Panem Bogiem ...słuchając nauczmy się mówić według pierwszego punktu zasad dialogu.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 73 - 81 of 2172