relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Events and Celebrations
Pójdź za mną... Print E-mail

Pójdź za mną... W związku z dzisiejszą Ewangelią warto zapytać samego siebie: Gdyby w tym momencie, tu i teraz, stanął przede mną Chrystus i powiedział te same słowa: "Pójdź za Mną" – czy potrafiłbym zostawić wszystko i wszystkich? Gdyby w tym momencie, tu i teraz, stanął przede mną Chrystus i powiedział te same słowa: "Pójdź za Mną", wtedy by się okazało, jak mocno w Niego wierzę i jak Mu ufam. Jeżeli ufam Mu naprawdę to nie będę się bał o rodzinę, o to że zaniedbuję obowiązki, bo wiem, że Bóg mnie nie bez powodu wzywa i On już dalej wszystkim pokieruje tak, że będzie dobrze, bo nas wszystkich kocha, mnie i moją rodzinę.

Read more...
 
The Week of Prayer for Christian Unity Print E-mail

Prayer for christian unity The Week of Prayer for Christian Unity, observed each year from January 18 to 25, was begun by two American Franciscans who belonged to the Episcopalian or Anglican Communion. They were Father Paul Wattson and Sister Lurana White, cofounders of the Franciscan Friars and Sisters of the Atonement. The group was soon to become Roman Catholic.

Read more... 

 
Jak być świętym dzisiaj...? Print E-mail

Pismo Święte Przez Boga umiłowani, powołani do  świętości (...): łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! (Rz 1, 7). «Powołanie do świętości». Świętość! Oto łaska i cel każdego wierzącego, jak przypomina Księga Kapłańska: «Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!» (19, 2).

Tydzień temu poprzez świętowanie Niedzieli Chrztu Pańskiego odnowiliśmy nasze przyrzeczenia chrzcielne, zatem poprzez chrzest zostaliśmy prawdziwie włączeni w świętość Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa i napełnieni Duchem Świętym. Zatem sprzeczna z tym byłaby postawa człowieka pogodzonego z własną małością, zadowalającego się minimalistyczną etyką i powierzchowną religijnością. (...) Dzisiaj trzeba na nowo z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej "wysokiej miary" zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Każdy z nas jest zaproszony, abyśmy codziennie oświeceni rozumną wiarą, uczyli się poznawać i kontemplować oblicze Chrystusa i odkrywać w Nim własną, autentyczną tożsamość i misję, którą Pan powierza każdemu z nas.

Read more...
 
2nd Sunday in Ordinary Time Print E-mail

If one changes the word "light" to "life" in the passage of Isaiah, "I will make you the light to the nations". These words express much about Jesus who is the servant, the Lord of life and light. For the glory of the Father is to be revealed in the deeds and life of His Son, to bring all of us, life and light. In St. Paul's reading, Jesus is no longer the humble servant of Yahweh. Jesus is now our exalted Lord of Life and for this reason the members of the Church are a consecrated people. And to God's people life is a very special gift from God to us.

Read more...
 
Św. Paweł Pierwszy Pustelnik Print E-mail

St. Paul the First HermitPaweł urodził się w Tebach - starożytnej stolicy faraonów w 228 r. Za jego czasów Teby były już tylko małą wioską. Gdy Paweł miał 20 lat, około 240 r., rozpoczęły się prześladowania Dioklecjana. Dowiedziawszy się, że jego zięć - poganin, z powodu jego bogactwa planuje wydać go w ręce prześladowców, Paweł porzucił wszystko, co posiadał, odszedł na pustkowie i zamieszkał w jaskini. Po dwóch latach prześladowania ustały, lecz święty postanowił pozostać w zaciszu pustelni. Spędził tam samotnie resztę swego długiego życia - prawie 90 lat. Przez cały ten czas zanosił do Boga swe gorące modlitwy. Legenda głosi, że żywił go Pan Bóg, codziennie posyłając mu pół bochenka chleba. Posłańcem przynoszącym pożywienie był kruk. Nagość swego ciała od znoju i chłodu chronił jedynie tkaną tuniką z palmowych lisci.

Read more...
 
<< Start < Prev 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 Next > End >>

Results 2368 - 2376 of 2465