Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Events and Celebrations
Church Elevator - construction progress Print E-mail

   

Church Elevator - construction progress

   

Fr. Edward Volz OSPPE, Director of the Shrine, gives a little tour on the recent progress of the contstruction of the new church elevator at our Shrine. The elevator is attached to the Main Church and the Chapel of Our Lady of Czestochowa. It will also contain "The Heritage Hall" with memorial trees. The hall will be dedicated to all the victims of Communism and there will be bronze sculptures dedicated to the heroes from these days in Poland - Saint John Paul II, Blessed Jerzy Popieluszko and Venerable Cardinal Stefan Wyszynski. The opening of the Elevator building is planned for Spring 2019.

 
Winda do Kościoła - postępy w pracach Print E-mail

 

O. Edward Volz OSPPE, Dyrektor Sanktuarium, pokazuje postępy w pracy nad nową windą do Kościoła.

 

O. Edward Volz OSPPE, Dyrektor Sanktuarium, pokazuje postępy w pracy nad nową windą do Kościoła. Dodatkowy budynek z windą jest połączony z Górnym Kościołem oraz z dolną Kaplicą Matki Bożej Częstochowskiej. Będzie także znajdowało się w nim specjalne pomieszczenie "The Heritage Hall", które ma upamiętniać w sposób szczególny wszystkie ofiary komunizmu oraz bohaterów tamtych czasów - Świętego Jana Pawła II, Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszkę oraz Sługę Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pomieszczenie będzie zawierało także drzewa z memoriałami, dostępnymi dla każdego. Otwarcie nowego budynku przewidywane jest  na Wiosnę 2019 roku.

 
Christmas Bazaar & St. Nicholas at American Czestochowa Print E-mail

 

Christmas Bazaar & St. Nicholas at American Czestochowa

 

On December 9th, 2018 Our Lady of Czestochowa Polish School at our Shrine, organized an annual Christmas Bazaar. The Bazaar took place in the Shrine's Cafeteria. It was also an opportunity to see St. Nicholas, who was giving sweet gifts to all the children. There were many vendors at this fair, who presented many Polish products and decorative items related to the upcoming Christmas. Among many booths there were Christmas tablecloths, olive tree sculptures, jewelry, winter clothing, Christmas wreaths, ornaments, as well as delicious Polish sweets - pastry, cakes and candy - prepared by the parents from the Polish School. On that day there was also an opportunity to meet Saint. Nicholas, who gave sweet gifts to the children at the cafeteria. St. Nicholas arrived at the end of the Holy Mass for children, celebrated in the Chapel of Our Lady of Częstochowa, which was presided by Fr. Mikolaj Socha, OSPPE. Father Mikolaj encouraged children during the Eucharist to prepare well for Christmas and emphasized that all the decorations and beautiful setting of the holiday is to testify to our joy of the Nativity of Jesus Christ.

Fr. Timothy Tarnacki OSPP

 
Bazar Bożonarodzeniowy i Św. Mikołaj w Amerykańskiej Częstochowie Print E-mail

 

Bazar Bożonarodzeniowy i Św. Mikołaj w Amerykańskiej Częstochowie

 

Doroczny Bazar Bożonarodzeniowy został zorganizowany przez Polską Szkołę im. Matki Bożej Częstochowskiej przy Amerykańskiej Częstochowie. Bazar odbył się tradycyjnie już w Sanktuaryjnej kafeterii. Można było na nim zakupić wiele polskich produktów i przedmiotów dekoracyjnych związanych z nadchodzącymi Świętami. Wśród wielu stoisk  były m.in. świąteczne serwety i obrusy, rzeźby z drzewa oliwkowego, biżuteria, odzież zimowa, stroiki, ornamenty Bożonarodzeniowe, a także wyśmienite polskie ciasta, przygotowane przez rodziców z Polskiej Szkoły. W tym dniu była także okazja do spotkania się ze Św. Mikołajem, który w kafeterii rozdawał dzieciom słodkie upominki. Święty Mikołaj zawitał już pod koniec Mszy Świętej dla dzieci, odprawianej w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, której przewodniczył o. Mikołaj Socha OSPPE. Ojciec Mikołaj zachęcił dzieci w czasie Eucharystii do dobrego przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia oraz podkreślił iż wszelkie dekoracje i piękna oprawa świąt ma świadczyć o naszej radości z Narodzenia Jezusa Chrystusa.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

 
Advent Day of Recollection for the OLCZ Youth Group Print E-mail

  

Advent Day of Recollection for the OLCZ Youth Group

 

"Hope is on the way", was the theme of our Shrine's Youth Group Advent Day of Recollection, that took place on Friday, December 7th, 2018. It was an evening of prayer, reflection, and many activities for teenagers. The event started with the Vigil Mass of the Immaculate Conception in Our Lady of Czestochowa Chapel. The rest of the activities took place in Wyszynski Hall. The teens were given a presentation by Susan Middleton and Anita Colahan about Our Lady of Hope, the Red Rosary of Hope, and their ministry to those who are suffering or are in despair. Different prayer stations also helped the youth to reflect on the main themes of Advent season and how they can prepare for Christmas. The day of recollection ended with the Adoration of the Most Blessed Sacrament and time for confessions.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 9 of 2489