Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

Świąteczna Radość

Dekoracje Bożonarodzeniowe w Amerykańskiej Częstochowie

 

Dekoracje Bożonarodzeniowe w Amerykańskiej Częstochowie

 

Jednym z głównym aspektów świętowania Bożego Narodzenia jest z pewnością radość. Adwent, jako "radosny czas" oczekiwania na przyjście Jezusa przygotowywał nas na pełną radość, która objawia się i udziela nam właśnie w Narodzeniu Mesjasza. Istnieje wiele sposobów wyrażania naszej świątecznej radości z tego powodu. Bardzo pięknymi i widocznymi oznakami radości Bożonarodzeniowej są różne dekoracje, szopki, światełka, itp., których, tak jak co roku nie mogło zabraknąć w Amerykańskiej Częstochowie.

 

Dekoracje Bożonarodzeniowe w Amerykańskiej Częstochowie

 

Przybywając do Sanktuarium Matki Bożej w Doylestown po zmroku nie da się nie zauważyć wspaniałego oświetlenia światełkami Bożonarodzeniowymi., które robi wrażenie na całej okolicy. W tym roku użyto około 85 tysięcy kolorowych światełek i świecących ozdób na zewnątrz Sanktuarium. Światełka rozpostarte są od figurki Matki Bożej na wjeździe, aż po Kościół oraz klasztor podświetlając ogromny teren Amerykańskiej Częstochowy.

Praktycznie w każdej Kaplicy Sanktuarium znajduje się Szopka Bożonarodzeniowa. W Kościele, który jest pięknie przyozdobiony kwiatami, choinkami oraz różnymi dekoracjami, już od kilku lat umieszczona jest szopka ruchoma, która składa się z około 40 ruchomych figurek sprowadzanych z Włoch, w stylu neapolitańskim. Odnajdziemy w niej oprócz tradycyjnych figurek Świętej Rodziny, aniołów, pasterzy, oraz Trzech Króli, także zwykłych ludzi wykonujących swoją codzienną pracę. Wszystkie postacie tworzą niczym miasteczko, w którym rodzi się Zbawiciel.

 

Drewniana Kaplica - tu rozpoczęła się historia Amerykańskiej

 

Wyjątkowy klimat świąteczny można poczuć w drewnianej Kaplicy na cmentarzu. To właśnie od jej przystosowania ze zwykłej stodoły rozpoczęła się historia Amerykańskiej Częstochowy. Figurki umieszczone w szopce w drewnianej kaplicy są oryginałami, które były umieszczone w niej w czasie pierwszych Świąt w latach 50-tych.

Read more...
 
Christmas Celebrations at American Czestochowa

 

 Christmas Celebrations at American Czestochowa

"And the Word became flesh and made his dwelling among us" (John 1:14)

On Christmas Day we celebrate one of the greatest mysteries of our faith - the Incarnation of God, who out of His great love for us, came down on Earth and took on the human nature, as an infant.    

We have celebrated this joyful fact at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown, PA. We began our celebrations on December 24th with the Christmas Vigil Mass at 5 PM in English. About 2,000 people have participated during this Mass, filling our beautifully decorated Church. Fr. Edward Volz, the Director of the Shrine, was the Main Celebrant of this Solemnity. In His homily He reminded all of us, that the new born Savior came into the World not as a political Messiah but a spiritual one.

- "With the world as it is today, we no longer can be just Christmas and Easter people, we have to be totally Christian, for every Sunday we celebrate both - Christmas and Easter in Word and Sacrament. Christmas is a time of renewal of faith and love of the Father, who sent his Son, so that we can live in the spirit and overcome our fallen nature" - Fr. Volz said.

The Polish speaking community gathered at the Shrine for the traditional "Shepherd's Mass" at midnight. About 1,000 people came for this Mass from few different states, such as New York, New Jersey and Pennsylvania. The Main Celebrant of the Midnight Mass was Fr. Tadeusz Lizinczyk, the newly elected Provincial of the Pauline Order in USA. In His homily, Fr. Provincial pointed out few contrasts, present in the liturgy during this night - darkness and light, love of God and indifference of men.

Read more...
 
Boże Narodzenie w Amerykańskiej Częstochowie

"A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1, 14)

"A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1, 14)

W dzień Bożego Narodzenia obchodzimy jedną z najważniejszych tajemnic naszej wiary - Wcielenia Boga, który z miłości do nas przyjął ludzką naturę i stał się człowiekiem, małym dzieckiem.

Tą radosną nowinę celebrowaliśmy w Amerykańskiej Częstochowie, Duchowej Stolicy Polonii w USA. W naszym Sanktuarium świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy 24 grudnia o godz. 5 PM Mszą św. Wigilijną w języku angielskim , na której pięknie udekorowany Kościół został wypełniony po brzegi, uczestniczyło w niej około 2000 wiernych. Przewodniczył jej o. Edward Volz, dyrektor Sanktuarium, który w swojej homilii przypominał, że nowo narodzony Zbawiciel przyszedł na świat, nie jako Mesjasz polityczny, ale duchowy.

-"Żyjąc w dzisiaj w świecie nie możemy być tylko ludźmi którzy obchodzą Boże Narodzenie i Wielkanoc, ale musimy być Chrześcijanami w sposób całkowity, albowiem każdej Niedzieli obchodzimy zarówno Boże Narodzenie jak i Wielkanoc. Boże Narodzenie to czas odnowy naszej wiary i miłości, którą Bóg Ojciec okazał nam zsyłając nam Swojego Syna, abyśmy mogli żyć według ducha i przezwyciężać naszą upadłą naturę" - mówił o. Volz

Wierni mówiący w języku polskim zgromadzili się w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na tradycyjnej "Pasterce" odprawianej w języku polskim o północy. Około 1000 Polaków przybyło do Amerykańskiej Częstochowy z różnych okolicznych stanów, m.in. z Nowego Jorku, New Jersey i Pennsylvanii. Pasterce przewodniczył o. Tadeusz Lizińczyk, nowo wybrany Prowincjał Paulinów w USA. W swojej homilii Ojciec Prowincjał zwrócił uwagę na kontrasty obecne w czasie tej nocnej liturgii - ciemności i światłości oraz miłości Boga i obojętności człowieka.

Read more...
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Results 103 - 108 of 230