Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Fatima Year at American Czestochowa
Pray the Rosary every day to obtain peace in the world

 

"Pray the Rosary every day to obtain peace in the world" - the Blessed Mother often repeated during Her apparitions 100 years ago in Fatima, Portugal. In the Universal Church, the year 2017 is the year of 100 anniversary of these events. Mary has appeared to the three children - Francisco, Jacinta, and Lucia - from May to October 1917. Every time she came, she left the world the message of prayer, repentance, and penance, especially inviting to pray the Rosary. At the National Shrine of Our Lady of Czestochowa, since about 9 years, from every May to October, we have been celebrating Fatima Day Devotions, during which the faithful have been praying for peace in the world and in our hearts. Because of the Jubilee Year, this year's devotions have been very special at our Shrine. The Pauline Fathers have invited many distinguished guests to help us to get closer to our Mother. Our prayers were led by: Most Rev. Michael J. Fitzgerald, Auxiliary Bishop of Archdiocese of Philadelphia; Msgr. Tomasz Grysa, First Counsellar of the Permanent Observer Mission of the Holy See to the United Nations; Rev. John Schiele, Pastor of Our Lady of the Sacred Heart Parish in Hilltown; Msgr. Paul L. Bochicchio from Hoboken, New Jersey; Rev.. Dennis Gill, Director of the Archdiocese of Philadelphia Office of Divine Worship; and Rev. Jeffrey Stecz, Pastor of St. Agnes Parish in Sellersville.

Every thirteenth day of each of these months we begun our prayer by celebrating the Holy Mass in the Chapel of Our Lady of Czestochowa. Following the Mass, everyone participated in the outdoor, candlelight procession in the Rosary Garden, around the Shrine grounds. The devotion always ended by the outdoor Chapel of Our Lady of Fatima, where the Fatima prayers were said, just like 100 years ago: the Act of Reparation, as well as Angel Prayers.

During this special time people of many different nationalities and backgrounds have visited our Shrine in Doylestown. They have also enriched our community prayer by reciting the Rosary in their own languages: Polish, English, Spanish, Filipino, Vietnamese, French, and others. Fatima Day Devotions have become a true sign of the prayer of the Universal Church for peace in the world.

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

 

Rok Fatimski w Amerykańskiej Częstochowie

"Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby uzyskać pokój dla świata" - powtarzała Maryja 100 lat temu w czasie objawień w okolicy portugalskiej miejscowości Fatima. W całym Kościele powszechnym rok 2017 to rok setnej rocznicy tamtych wydarzeń. Maryja ukazywała się trójce dzieci - Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji - od Maja do Października 1917 roku. Za każdym razem przekazywała światu orędzie wzywające do modlitwy, nawrócenia i pokuty dla świata, a przede wszystkim zachęcała do modlitwy różańcowej. W Amerykańskiej Częstochowie już od ponad dziewięciu lat, od maja do października odbywają się Nabożeństwa Fatimskie, w czasie których wierni gromadzą się aby modlić się o pokój na świecie i w naszych sercach. W tym roku, z racji Jubileuszu, "Dni Fatimskie" przybrały szczególnych charakter w naszym Sanktuarium. Ojcowie Paulini zaprosili różnych gości, którzy pomagali zgromadzonym przeżywać spotkanie z naszą Matką. Naszej modlitwie przewodniczyli w tym roku: J.E. Bp Michael J. Fitzgerald, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Filadelfii; ks. Prałat Tomasz Grysa, Pierwszy Radca Stałej Misji Stolicy Apostolskiej przy ONZ; ks. John Schiele, Proboszcz Parafii w Hilltown; ks. Prałat Paul L. Bochicchio z Hoboken, New Jersey; ks. Dennis Gill, Dyrektor Komisji ds. Kultu Bożego w Archidiecezji Filadelfia; oraz ks. Jeffrey Stecz, Proboszcz Parafii w Sellersville.

Każdego trzynastego dnia miesiąca naszą modlitwę rozpoczynaliśmy od Mszy Świętej sprawowanej w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Następnie wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w procesji różańcowej ze świecami, po Ogrodzie Różańcowym Sanktuarium. Nabożeństwo kończyło się w kapliczce Matki Bożej Fatimskiej, przy której odmawiany były modlitwy przekazane światu w Fatimie, sto lat temu: modlitwa wynagradzająca oraz modlitwy Anioła.

W tym szczególnym czasie wielu wiernych różnych narodowości pielgrzymowało do Domu Matki w Doylestown. Ubogacali oni naszą wspólną modlitwę, odmawiając poszczególne tajemnice różańca w swoich językach: polskim, angielskim, hiszpańskim, filipińskim, francuskim, wietnamskim oraz w wielu innych. Dni Fatimskie w Amerykańskiej Częstochowie stały się prawdziwym znakiem modlitwy Kościoła Powszechnego o pokój na świecie.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

 
Fatima Day - October 13th 2017

 

Fatima Day - October 13th 2017
 
Pilgrimage of the Archdiocese of Newark Seminary

 

Pilgrimage of the Archdiocese of Newark Seminary

 

On October 13th, 2017 on the anniversary of the apparitions of the Blessed Mother in Fatima, the Immaculate Conception Seminary of Archdiocese of Newark at Seton Hall University made a pilgrimage to the National Shrine of Our Lady of Czestochowa. About 50 seminarians, priests, and members of faculty have participated in the 11:30 AM Mass in the Our Lady of Czestochowa Chapel. At the beginning of the Mass, they were greeted by a Pauline Father, Fr. Karol Jarzabek, who reminded them that it is the Home of the Mother, and that they are welcomed here by the Blessed Mother. Monsignor Joseph R. Reilly, the Rector of the Seminary, was the main celebrant of the liturgy and Fr. Mariusz Koch, Franciscan Friar of the Renewal and Spiritual Director of the Seminary, preached the homily. During His homily Fr. Mariusz, was especially referring to the apparitions of Our Lady in Fatima, as well to St. John Paul II. During their stay, the seminarians were able to see and visit the Shrine grounds as well as eat some delicious Polish food, such as pierogies! It was also a great occasion to pray and deepen their relationship with Jesus Christ and His Mother. At the end of their pilgrimage the Seminary and every seminarian was consecrated to the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Czestochowa, the Mother and model of priestly vocations.

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

 

Pielgrzymka Seminarium Archidiecezji Newark

13 października 2017 r., w rocznicę kolejnego objawienia Maryi w Fatimie, Seminarium Niepokalanego Poczęcia Archidiecezji Newark, znajdującym się przy Uniwersytecie Seton Hall, odbyło pielgrzymkę do Amerykańskiej Częstochowy. Około 50 kleryków, kapłanów i członków Wydziału Teologicznego uczestniczyło w uroczystej Mszy Świętej sprawowanej o godz. 11:30 AM w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Na początku Mszy Św. zgromadzeni usłyszeli słowa pozdrowienia o. Karola Jarząbka, paulina. O. Karol przypomniał, że Amerykańska Częstochowa jest domem Matki i że to Ona nas w tym miejscu wita i przygarnia. Ks. prałat Joseph R. Reilly, Rektor Seminarium przewodniczył uroczystej liturgii, natomiast o. Mariusz Koch, Franciszkanin Odnowy oraz Ojciec duchowny seminarium, wygłosił słowo Boże. W swojej homilii, o. Mariusz przypomniał objawienia Maryi w Fatimie oraz nawiązał do osoby Św. Jana Pawła II. W czasie pobytu w naszym Sanktuarium, klerycy mieli okazję zwiedzić nasze Sanktuarium oraz spróbować tradycyjnego polskiego jedzenia, zwłaszcza pierogów! Pielgrzymka była też wspaniałą okazją do modlitwy i do pogłębienia swojej relacji z Jezusem i Jego Matką Maryją. Na zakończenie całe seminarium, a szczególnie każdy kleryk został zawierzony w uroczystym akcie oddania się Maryi, Pani Częstochowskiej, Wychowawczyni powołań kapłańskich.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

 
"Różaniec do granic" w Amerykańskiej Częstochowie

 

 

W sobotę 7 października 2017 r. obchodziliśmy w Kościele powszechnym wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Dzień ten był szczególnym dniem modlitwy w naszej Ojczyźnie, z racji inicjatywy duszpastersko-modlitewnej "Różaniec do granic". Ponad milion Polaków modliło się różańcem wzdłuż granicy Polski. Akcja ta podjęta była także przez Polonię, rozsianą na całym świecie. W USA wiele parafii włączyło się również w modlitwę różańcową w intencji Polski i świata. Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown także włączyło się w akcję modlitewną "Różaniec do granic". Amerykańska Częstochowa, razem z innymi parafiami Paulińskimi w USA, była zgłoszona na internetowej mapie rozaniecdogranic.pl. Nabożeństwo zorganizowane w tym dniu zgromadziło około 500 wiernych.

Naszą modlitwę w duchowej Stolicy Polonii rozpoczęliśmy o godzinie 7 wieczorem. Uroczystemu nabożeństwu przewodniczył o. Józef Olczak, paulin. W swojej homilii o. Józef wspomniał o inicjatywie modlitwy na granicach naszej Ojczyzny, Polski oraz odwołał się do różnych historycznych wydarzeń, które ukazują potężną moc modlitwy różańcowej. W czasie wspólnej modlitwy w Kościele oraz w czasie procesji ze świecami po terenie Sanktuarium został odmówiony cały różaniec w intencji Polski oraz Stanów Zjednoczonych a także w intencji pokoju na świecie. Pięknym wymiarem naszej modlitwy było przede wszystkim ogromne bogactwo różnorodności narodowych i językowych. Różańcem modlono się w kilkunastu językach, głównie po angielsku, polsku i hiszpańsku, ale także w takich językach jak: francuski, łacina, filipiński, wietnamski, włoski, itp. Na koniec nabożeństwa słowa podziękowania  skierował do wszystkich zgromadzonych o. Jan Michalak, Podprzeor Klasztoru Paulinów.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

 
Parada Pułaskiego w Filadelfii

 

Parada Pułaskiego w Filadelfii

 

W niedzielę 1 października 2017 r. odbyła się 84 Parada Pułaskiego w Filadelfii. Chociaż nie zgromadziła aż tak dużej liczby uczestników jak parada w Nowym Jorku, to jednak jej historia jest o kilka lat dłuższa. Coroczna parada, to święto Polonii. Jest to doskonała okazja do pokazania piękna wspólnoty Polaków żyjących w Stanach Zjednoczonych. Każda grupa ma okazję do zaprezentowania krótkiego występu artystycznego odwołującego się do bogatej polskiej kultury.

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej było reprezentowane przez grupę usherów, wolontariuszy, dzieci i nauczycieli z Polskiej Szkoły im. MB Częstochowskiej, jak również przez członków grup rekonstrukcyjnych, którzy przez stroje z dawnych epok starali się przybliżyć historię Polski. Uczestnictwo w Paradzie jest też wspaniałą okazją do integracji różnorodnych grup skupionych wokół Sanktuarium Matki Bożej, które jest przecież postrzegane jako duchowa stolica Polonii, a więc ośrodek z którego bije źródło polskiej, narodowej tożsamości.

o. Karol Jarząbek OSPPE

 
Alive In The Scars Of Mary

   

Our Lady of Czestochowa, pray for us!

 

So, yesterday I took a ride with someone from the Entering Canaan Ministry to the Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown,PA, for the unveiling of the mosaic of the Living Crown of Our Lady  to mark the 300th anniversary of her crowning as Queen f Poland.

The mosaic was entirely made up of photographs  that people sent in of themselves to the Shrine which then were part of her living crown.

As most of you know (and have heard me say a million times) she is the patroness of the Entering Canaan Ministry; a result of prayers revealed to my heart, when I did not even know who she was. In time, I learned why she wanted to be our patroness, which you can read about in the previous link.

I have had a deep devotion to Our Lady of Czestochowa for many many years and actually do a perpetual daily novena to her which began over 20 years ago for my fathers' conversion. She did not let me down.

Ten years ago Fr Mariusz KOch, CFR, and I also led a pilgrimage for post abortive women to her shrine in Jasa Gora Poland where we brought our book of the names of our children and placed them on the altar. A few years ago, Ocean to Ocean, a pilgrimage of the  traveling icon toured the world. I remember being in awe as I read as it was about to embark on its journey, that one of the intentions was for the healing of those who have experienced abortion. There is no doubt she has  had this intention in her heart and had been revealing it to many.

When I walked into the church yesterday I could not believe the size of the mosaic. How amazing, that so many submitted

   

here_i_am_on_the_image-01.jpg

a photo and that this breathtaking image was made up of the pictures of so many of her children who loved her..

Bishop  Andrzej Zglejszewski of Rockville Center, New York was the main celebrant of the Mass. His beautiful homily on Mary, "What do you see when you look at her?" brought me to tears more than once, reminding us to always invite her to the celebration of our lives as she was a Cana, always pointing to her Son.

I also found out that you could search the image online for your photo, so when I came home I began the process of looking, to see just where I was on the icon. It took me a while to move around the image. With so many photographs making up the mosaic it was hard to navigate, but I was determined to find out where I was.

Read more...
 
Wizyta Ministra Macierewicza w Amerykańskiej Częstochowie

 

Wizyta Ministra Macierewicza w Amerykańskiej Częstochowie

 

Amerykańska Częstochowa, duchowa stolica i centrum pielgrzymkowe Polonii w USA stała się także w ostatnim czasie miejscem pielgrzymkowym przedstawicieli rządu polskiego. Z okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, niedawno Sanktuarium w Doylestown nawiedził Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski, natomiast w sobotę 23 września 2017 r. przybył Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Warto dodać, że nie była to pierwsza wizyta Antoniego Macierewicza w Amerykańskiej Częstochowie. Ministrowi Obrony Narodowej towarzyszyli Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski, Attache Obrony przy Ambasadzie w Waszyngtonie Generał Brygady Cezary Wiśniewski, Dyrektor Wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej Bogdan Chmielewski, oraz inni przedstawiciele organizacji Polonijnych oraz harcerstwa polskiego w USA.

Szef MON wraz z delegacją uczestniczył we Mszy Świętej w Kaplicy Św. Anny o godz. 11:30. Mszy Świętej przewodniczył o. Jan Michalak, Podprzeor klasztoru w Doylestown, który także przywitał wszystkich zgromadzonych oraz wygłosił homilię. O. Michalak przypomniał słowa Św. Jana Pawła II: „Przyzwyczaili się Polacy, wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty, ważne, rozstrzygające (...) wiązać z tym miejscem, z tym Sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę".  Słowa te o. Jan odniósł także do Amerykańskiej Częstochowy, jako duchowej stolicy Polonii: „Możemy powiedzieć, że przyzwyczaiła się Polonia przychodzić tu, na to Jasne Wzgórze, do Amerykańskiej Częstochowy, i mówić o wszystkim swojej Matce, obecnej w tym miejscu, w tym obrazie." Przypominał także o wizytach wielu polityków i rządzących do Sanktuarium w Doylestown: Prezydent Lyndon B. Johnson, Prezydent Ronald Reagan, Wice-Prezydent George W. Bush, Prezydent Andrzej Duda, Premier Beata Szydło oraz ostatnio Minister Witold Waszczykowski. Podprzeor klasztoru zwrócił także uwagę na Cmentarz w Amerykańskiej Częstochowie, który jest największym cmentarzem żołnierzy polskich, poza granicami naszej Ojczyzny, oraz że pochowanych na nim jest wielu zasłużonych kombatantów, szczególnie z okresu Drugiej Wojny Światowej. Na końcu Mszy Świętej Ojcowie Paulini podarowali Ministrowi Macierewiczowi wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej oraz różaniec i życzyli mu aby powierzał siebie oraz swoją służbę Ojczyźnie, Maryi.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 81 - 90 of 176