Everyday Faith
LivingCrown
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia - Otwarcie Drzwi Świętych

 
Extraordinary Year of Mercy - Opening of the Holy Door

 
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Bożego: 8 grudnia 2015 - 20 listopada 2016

 

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Bożego: 8 grudnia 2015 – 20 listopada 2016

 

Drodzy bracia i siostry, często zastanawiałem się, w jaki sposób Kościół może lepiej ukazać swoją misję bycia świadkiem miłosierdzia. To jest droga, która zaczyna się od duchowego nawrócenia; i musimy pójść tą drogą. Dlatego postanowiłem ogłosić Nadzwyczajny Jubileusz, którego centrum będzie miłosierdzie Boga.

Będzie to Rok Święty Miłosierdzia

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Bożego

8 grudnia 2015 – 20 listopada 2016

Chcemy go przeżywać w świetle słów Pana: «Bądźcie miłosierni jak Ojciec» (por. Łk 6, 36). A to dotyczy szczególnie spowiedników! Trzeba tak wiele miłosierdzia!

Ten Rok Święty rozpocznie się w najbliższą uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia 2015 roku, a zakończy się 20 listopada 2016 r. w Niedzielę Pana Naszego Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i żywego oblicza miłosierdzia Ojca. Powierzam zorganizowanie tego Jubileuszu Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, aby przygotowała go jako nowy etap drogi Kościoła w jego misji niesienia każdej osobie Ewangelii miłosierdzia.

Jestem przekonany, że cały Kościół, który tak bardzo potrzebuje uzyskać miłosierdzie, gdyż jesteśmy grzesznikami, będzie mógł znaleźć w tym Jubileuszu radość, by odkryć i uczynić owocnym miłosierdzie Boga, z którym wszyscy mamy dawać pociechę każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie naszych czasów. Nie zapominajmy, że Bóg wszystko przebacza, i że Bóg zawsze przebacza. Nie przestawajmy prosić o przebaczenie. Zawierzmy już teraz ten Rok Matce Miłosierdzia, aby skierowała na nas swoje spojrzenie i czuwała nad nami w drodze: w naszej drodze pokutnej, w naszej drodze z otwartym sercem, przez rok, abyśmy otrzymali odpust Boży, abyśmy otrzymali Boże miłosierdzie.

Papież Franciszek

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Results 61 - 63 of 63