Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
31st Pilgrimage from Great Meadows, NJ - Franciscan Group - 31. Pielgrzymka z Great Meadows, NJ

 

31st Pilgrimage from Great Meadows, NJ - Franciscan Group - 31. Pielgrzymka z Great Meadows, NJ
 
Arrival of Walking Pilgrimages to American Czestochowa - 31st Pilgrimage from Great Meadows, NJ - Franciscan Group
Przybycie Pieszych Pielgrzymek do Amerykańskiej Częstochowy - 31. Pielgrzymka z Great Meadows, NJ - Grupa Franciszkańska

Fot. Ryszard Dziedzic

 

 
16th Pilgrimage from Trenton, NJ - 17. Pielgrzymka z Trenton, NJ

 

16th Pilgrimage from Trenton, NJ - 17. Pielgrzymka z Trenton, NJ

 

Arrival of Walking Pilgrimages to American Czestochowa - 16th Pilgrimage from Trenton, NJ
Przybycie Pieszych Pielgrzymek do Amerykańskiej Częstochowy - 17. Pielgrzymka z Trenton, NJ

Fot. Ryszard Dziedzic

 
17th Pilgrimage from Philadelphia - 17. Pielgrzymka z Filadelfii

 

17th Pilgrimage from Philadelphia - 17. Pielgrzymka z Filadelfii

 

Arrival of Walking Pilgrimages to American Czestochowa - 17th Pilgrimage from Philadelphia
Przybycie Pieszych Pielgrzymek do Amerykańskiej Częstochowy - 17. Pielgrzymka z Filadelfii

Fot. Ryszard Dziedzic

 
III Międzystanowa Pielgrzymka Rowerowa do Amerykańskiej Częstochowy

III Pielgrzymka Rowerowa do Amerykańskiej Częstochowy 2018 r.
Autor filmu Andrzej Zun

 

III Pielgrzymka Rowerowa do Amerykańskiej Częstochowy 2018 r.
Autor filmu Paweł Frankowski 

 
Fatima Day - August 13th

 

Fatima Day - August 13th, 2018

 

On August 13th, 2018 another Fatima Day Devotion took place at our Shrine. This month the Main Celebrant of the Holy Mass and the outdoor Rosary Procession was Most Rev. Thomas Wenski, Archbishop of Miami.

 

Archbishop Thomas Wenski's homily preached during Fatima Day at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa - August 13, 2018:

Simeon predicted that Jesus would be a sign of contradiction - the cause of the rise and fall of many; and that a sword of sorrows would pierce his mother's heart. Today, the 13th of August, reminds us of the truth of these words that speak to us across the centuries in the Word of God, words that should comfort us in our trials as we struggle to witness to hope in a world that because it wishes to live without God, without reference to his truth, finds itself increasingly without hope.

101 years ago, today, the shepherd children of Fatima were to go to Cova de Iris, as they had in other months where they were to meet the Lady whom we know now was the Queen of Peace, the Blessed Virgin. Thousands had gone before them hoping to catch sight of the vision; but the children did not arrive. They were kidnapped by the town's major, taken to a police station, where they were threatened with various punishments unless they recanted and declared that what they had reported was a fraud.

Though they very young - simple children of simple people, they refused to deny the truth of what they saw. The mayor and his cohorts thought that they could put fear into the hearts of these shepherd children - but they failed. In fact, when the day was over the children were released - and it was the mayor and his people who were afraid.

In today's reading from the Book of Revelation, the beloved apostle to whom Jesus entrusted Mary, his mother, writes of the struggle between the woman and the dragon. The dragon, in St. John's vision, certainly represented the power of the anti-Christian Roman Emperors, from Nero to Domitian. Next to the power of the Roman Empire, the early Church must have appeared as a defenseless woman with no chance of survival and even less of victory.

But, the passage refers more than just to the struggle between the early Church and Nero; rather it refers to the epic battle between good and evil that the People of God are engaged in while we traverse this "valley of tears". And how often throughout history, the power of evil and hatred seemed so much stronger than the power of good and love. This was certainly the case during much of the 20th century: World War I, the Great Recession, World War II, the Cold War - and serial holocausts: Armenians, Jews, Cambodians and, of course, the unborn killed through abortions.

Read more...
 
Piesze Pielgrzymki do Amerykańskiej Częstochowy

 

Piesza Pielgrzymka 2018 - Grupa Paulińska

 

Tradycyjnie już od ponad 30 lat druga Niedziela sierpnia jest dniem przybycia pieszych pielgrzymek do Amerykańskiej Częstochowy. Pątnicy mieszkający na co dzień w różnych stanach USA wędrują do Duchowej Stolicy Polonii z okazji Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jednocząc się szczególnie w tym czasie z naszymi rodakami pielgrzymującymi na Jasną Górę w Polsce.

W niedzielę, 12 sierpnia 2018 r. do Amerykańskiej Częstochowy przybyły trzy piesze pielgrzymki. Jako pierwsza, bo już w czwartek 9 sierpnia, swoją wędrówkę rozpoczęła 31. Piesza Pielgrzymka z Great Meadows, NJ. Jest to najdłuższa oraz najstarsza piesza pielgrzymka do Amerykańskiej Częstochowy. W czasie czterodniowej trasy pielgrzymi pokonują 57,5 mili (czyli niecałe 100 km). Pielgrzymka organizowana jest przez Ojców Salwatorianów, którzy posługują w Parafii Świętych Piotra i Pawła w Great Meadows. Jednakże pielgrzymka ta nie ma wymiaru wyłącznie parafialnego, lecz międzystanowy. Wśród prawie 3000 pielgrzymów uczestniczących w tej pielgrzymce, są mieszkańcy różnych parafii oraz stanów: New Jersey, Nowy Jork, Connecticut, Pennsylvania, Maryland, Massachusetts, Illinois, Floryda oraz wielu innych. W tym roku pielgrzymka z Great Meadows odbyła się pod hasłem: "Maryja wzorem przyjęcia Ducha Świętego". Pielgrzymka ta podzielona jest na 3 grupy. Grupa Pierwsza prowadzona jest przez Ojców Salwatorianów, której przewodnikiem był ks. Grzegorz Podsiadło, zarazem Kierownik całej pielgrzymki. Grupa Druga - Paulińska, jest także nazywana młodzieżową. Jest ona prowadzona przez Ojców Paulinów, której przewodnikiem był o. Tadeusz Lizińczyk, Prowincjał Zakonu Paulinów w USA. Ponadto w grupie posługiwało jeszcze pięciu Paulinów z różnych parafii i klasztorów w USA oraz innych kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Grupa Trzecia - Franciszkańska, jest jedyną grupą anglojęzyczną całej pielgrzymki i prowadzona jest przez Franciszkanów Odnowy z Nowego Jorku (Franciscan Friars of the Renewal), której przewodził o. Mariusz Koch wraz ze współbraćmi. W pielgrzymce uczestniczyło także kilka zgromadzeń Sióstr Zakonnych, między innymi: Siostry Służebniczki Starowiejskie z NJ oraz Siostry Benedyktynki Misjonarki z Long Island.

Read more...
 
Odpust Św. Anny

 

Otarz Św. Anny

 

Każdego roku w ostatnią Niedzielę lipca, pielgrzymi gromadzą się w Amerykańskiej Częstochowie aby oddać cześć Św. Annie - matce Najświętszej Maryi Panny - pod której wezwaniem znajduje się jedna z kaplic w Sanktuarium w Doylestown.  W tym roku uroczystości odpustowe przypadły na dzień 29 lipca. Eucharystii o godz. 12:30 PM przewodniczył o. Tadeusz Lizińczyk OSPPE, Prowincjał Paulinów w USA. Był to również dzień pielgrzymki polskich górali, którzy każdego roku przybywają aby zawierzyć siebie opiece Maryi Jasnogórskiej i przyzywać wstawiennictwa Św. Anny. Grupa górali, najliczniejsza ze stanu New Jersey, uczestniczyła w Sumie Odpustowej w Amerykańskiej Częstochowie oraz wypowiedziała swój akt zawierzenia przed Obliczem Maryi. We Mszy Świętej wzięli także udział uczestnicy 15. Kongresu Trzeźwości, który odbywał się w Domu Pielgrzyma Sanktuarium przez cały weekend (27-29 lipca). Kongres w tym roku poprowadziła Jolanta Cherbańska, autorka książki „Wyjście z mroku", opowiadającej o Mateuszu (Matt) Tallbot. Pokonując swoją chorobą alkoholową Matt Tallbot jest wspaniałym przykładem i natchnieniem oraz patronem dla osób uzależnionych. Kościół uznał jego heroiczność cnót ogłaszając go Sługą Bożym.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 41 - 50 of 237