Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
American Czestochowa Documentary Film

 

American Czestochowa Documentary Film

 

Work on the new Shrine Documentary film is in progress...

Here are few photos from the day of shooting and recording interviews for the new film.
Pray for us that we may spread the news about the Shrine and Our Lady of Czestochowa using various media.

Prace nad nowym filmem dokumentalnym o Amerykańskiej Częstochowie...

Wspierajcie nas modlitwą abyśmy mogli przekazywać posłannictwo naszego Sanktuarium oraz nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej wykorzystując różne formy współczesnych mediów.

 
Christmas visit and blessing of the Pauline Monastery in Doylestown

 

Christmas visit and blessing of the Pauline Monastery in Doylestown

 

On the Solemnity of the Epiphany of the Lord, at the end of the Christmas season, a traditional blessing of the Pauline Monastery in Doylestown took place. While joyfully singing Christmas carols, the Fathers and Brothers went through the entire house to bless all monastic cells (rooms), and the meeting places of the community, such as the Chapel and the Refectory. Fr. Jan Michalak, the Sub-prior of the Monastery presided our prayer service, in which the entire Pauline community participated.

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

 
Kolęda u Paulinów w Doylestown

 

Kolęda u Paulinów w Doylestown

 W Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli - wspominamy odnalezienie nowo narodzonego Mesjasza - Jezusa Chrystusa, przez trzech mędrców. Podążając za gwiazdą przybyli oni ze wschodu do Betlejem oraz złożyli naszemu Panu cenne dary. Z tej okazji odbyła się w klasztorze Ojców i Braci Paulinów w Doylestown tradycyjna kolęda. Zgodnie z Paulińskim zwyczajem, podczas radosnego śpiewu kolęd poświęcone zostały wszystkie cele mieszkalne zakonników oraz miejsca wspólnych spotkań, tak jak Kaplica i Refektarz. Naszej modlitwie przewodniczył o. Jan Michalak, Podprzeor klasztoru. We wspólnej modlitwie oraz śpiewie uczestniczyła cała wspólnota Paulinów.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

 
New Year's Eve 2018 - Sylwester 2018

 

New Year's Eve 2018 - Sylwester 2018
 
Christmas Joy

Christmas Decorations at American Czestochowa

 

Christmas Decorations at American Czestochowa

 

Joy is one of the main themes during the celebration of Christmas. Advent, as a time of "joyful waiting" for the coming of Christ, prepared us for a complete joy, which has appeared and been granted to us through the birth of the Messiah. There are various ways of expressing our joy. Some of the signs of how we can show our joy during this time, which of course could not be missing at our Shrine in Doylestown, are Christmas decorations,  nativity scenes, Christmas lights, etc.

When you arrive at the Shrine after dark, there is no way that you can miss amazing and spectacular Christmas lights. About 85,000 lights have been used this year to decorate and to light the outdoor grounds of the Shrine, starting from the entrance, to the Church and the Monastery.

 

Christmas Decorations at American Czestochowa

 

There is also a Nativity scene almost in every chapel of the Shrine. In the Main Church, which has been beautifully decorated with flowers and Christmas trees, since about four years there has been a Nativity scene with moving statues. It is made up of about 40 moving statues, imported from Italy, in the Neapolitan style. There are figures of the Holy Family, angels, shepherds, three Kings, as well as ordinary people doing their daily work. They all form a little town, in which the Savior is being born.

   

Here at this chappel the history of the American Czestochowa began.

A unique atmosphere can also be felt in the Barn Chapel at the cemetery. That wooden chapel made out of a barn marked the beginning of the American Czestochowa over 60 years ago. The statues used in the Nativity scene in the Barn Chapel are original figures, which were used during the first Christmases in 1950s.

Read more...
 
Świąteczna Radość

Dekoracje Bożonarodzeniowe w Amerykańskiej Częstochowie

 

Dekoracje Bożonarodzeniowe w Amerykańskiej Częstochowie

 

Jednym z głównym aspektów świętowania Bożego Narodzenia jest z pewnością radość. Adwent, jako "radosny czas" oczekiwania na przyjście Jezusa przygotowywał nas na pełną radość, która objawia się i udziela nam właśnie w Narodzeniu Mesjasza. Istnieje wiele sposobów wyrażania naszej świątecznej radości z tego powodu. Bardzo pięknymi i widocznymi oznakami radości Bożonarodzeniowej są różne dekoracje, szopki, światełka, itp., których, tak jak co roku nie mogło zabraknąć w Amerykańskiej Częstochowie.

 

Dekoracje Bożonarodzeniowe w Amerykańskiej Częstochowie

 

Przybywając do Sanktuarium Matki Bożej w Doylestown po zmroku nie da się nie zauważyć wspaniałego oświetlenia światełkami Bożonarodzeniowymi., które robi wrażenie na całej okolicy. W tym roku użyto około 85 tysięcy kolorowych światełek i świecących ozdób na zewnątrz Sanktuarium. Światełka rozpostarte są od figurki Matki Bożej na wjeździe, aż po Kościół oraz klasztor podświetlając ogromny teren Amerykańskiej Częstochowy.

Praktycznie w każdej Kaplicy Sanktuarium znajduje się Szopka Bożonarodzeniowa. W Kościele, który jest pięknie przyozdobiony kwiatami, choinkami oraz różnymi dekoracjami, już od kilku lat umieszczona jest szopka ruchoma, która składa się z około 40 ruchomych figurek sprowadzanych z Włoch, w stylu neapolitańskim. Odnajdziemy w niej oprócz tradycyjnych figurek Świętej Rodziny, aniołów, pasterzy, oraz Trzech Króli, także zwykłych ludzi wykonujących swoją codzienną pracę. Wszystkie postacie tworzą niczym miasteczko, w którym rodzi się Zbawiciel.

 

Drewniana Kaplica - tu rozpoczęła się historia Amerykańskiej

 

Wyjątkowy klimat świąteczny można poczuć w drewnianej Kaplicy na cmentarzu. To właśnie od jej przystosowania ze zwykłej stodoły rozpoczęła się historia Amerykańskiej Częstochowy. Figurki umieszczone w szopce w drewnianej kaplicy są oryginałami, które były umieszczone w niej w czasie pierwszych Świąt w latach 50-tych.

Read more...
 
Christmas Celebrations at American Czestochowa

 

 Christmas Celebrations at American Czestochowa

"And the Word became flesh and made his dwelling among us" (John 1:14)

On Christmas Day we celebrate one of the greatest mysteries of our faith - the Incarnation of God, who out of His great love for us, came down on Earth and took on the human nature, as an infant.    

We have celebrated this joyful fact at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown, PA. We began our celebrations on December 24th with the Christmas Vigil Mass at 5 PM in English. About 2,000 people have participated during this Mass, filling our beautifully decorated Church. Fr. Edward Volz, the Director of the Shrine, was the Main Celebrant of this Solemnity. In His homily He reminded all of us, that the new born Savior came into the World not as a political Messiah but a spiritual one.

- "With the world as it is today, we no longer can be just Christmas and Easter people, we have to be totally Christian, for every Sunday we celebrate both - Christmas and Easter in Word and Sacrament. Christmas is a time of renewal of faith and love of the Father, who sent his Son, so that we can live in the spirit and overcome our fallen nature" - Fr. Volz said.

The Polish speaking community gathered at the Shrine for the traditional "Shepherd's Mass" at midnight. About 1,000 people came for this Mass from few different states, such as New York, New Jersey and Pennsylvania. The Main Celebrant of the Midnight Mass was Fr. Tadeusz Lizinczyk, the newly elected Provincial of the Pauline Order in USA. In His homily, Fr. Provincial pointed out few contrasts, present in the liturgy during this night - darkness and light, love of God and indifference of men.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 41 - 50 of 173