Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Konferencje dla mężczyzn i kobiet

 

Konferencje dla mężczyzn i kobiet

 

W środę 5 września 2018 r. w ramach spotkania Odnowy w Duchu Świętym w Amerykańskiej Częstochowie odbyła się konferencja dla kobiet i mężczyzn. Mszy Św. o 7:30 PM w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył ks. Rafał Jarosiewicz, który wygłosił także homilię. Ks. Rafał jest kapłanem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i prowadzi fundację "SMS z Nieba" oraz jest organizatorem wielu wydarzeń ewangelizacyjnych m.in. "Jezus na Stadionie" i "Stadion Młodych" (rekolekcje dla młodych odbędą się już 6 października na PGE Narodowych w Warszawie). Po Mszy spotkanie dla kobiet pt. "Królewska Krew Płynie w Tobie" poprowadziły Magdalena Plucner (załozycielka Akademii Rozwoju Talentów), Iwona Zielonka (dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej) oraz Jolanta Zatorska (Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej). Ks. Rafał natomiast poprowadził spotkanie dla mężczyzn pt. "Rozeznawanie Duchowe - męskie podchodzenie do podjętych decyzji".

 
Czestochowa Day at our Shrine

 

Czestochowa Day at our Shrine

 

The Solemnity of Our Lady of Czestochowa, principal and patronal feast of the Shrine of Our Lady of Czestochowa, Doylestown, PA, took place on Sunday, August 26th. During all the Masses the faithful gathered at the Shrine, prayed through the intercession of the Holy Icon of the Blessed Mother of Czestochowa.  The main celebrations took place during the Mass at 12:30 PM. The liturgy was presided by Most Rev. Thomas Wenski, Archbishop of Miami and a friend of the Pauline Order. There were also many other guest priests and friends of the Shrine who participated in the Holy Mass. Rev. Prof. Antoni Debinski, Rector of the Catholic University of Lublin (KUL), Poland, was the homilist during the celebration.

The Feast of Our Lady of Czestochowa was also a day of the annual pilgrimage of the Polish people, under the patronage of the Polish Apostolate Committee, which is dedicated to serve the Catholics of Polish origin, living in USA. The members of this Committee have also participated in the Holy Eucharist: Most Rev. Thomas Wenski, (Archbishop of Miami and Episcopal Liaison), Rev. Canon Mirosław Krol (Chairman), Rev. Monsignor Anthony Czarnecki (Chairman Emeritus), Cecilia Glembocki, Chester Lobrow, Adriana Wos-Mysliwiec, Theresa Romanowski, Blanka Rosenstiel, Sandra Crabb Zachariasiewicz. The theme of this year's plgrimage was: "May the Polish Christian heritage, permeated by Gospel values become a source of inspiration and new evangelization". 

Read more...
 
Odpust Matki Bożej w Amerykańskiej Częstochowie

 

Odpust Matki Bożej w Amerykańskiej Częstochowie

 

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, główne święto patronalne Amerykańskiej Częstochowy, obchodzone było w Sanktuarium w Doylestown w Niedzielę 26 sierpnia. Tego dnia w czasie każdej Mszy Świętej wierni przyzywali wstawiennictwa Matki Bożej obecnej w Ikonie Jasnogórskiej oraz modlili się o uzyskanie łaski Odpustu. Główne uroczystości odbyły się w czasie Mszy Św. o godz. 12:30 PM.  Eucharystii w Górnym Kościele przewodniczył Abp Thomas Wenski, Arcybiskup Miami i zarazem Konfrater Zakonu Paulinów. Uczestniczyło w niej wielu także przyjezdnych kapłanów i przyjaciół Amerykańskiej Częstochowy oraz Ojcowie Paulini. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL).

Dzień ten był również doroczną pielgrzymką Polonii Amerykańskiej, pod patronatem Polskiego Apostolatu w USA. We Mszy Św. udział wzięli członkowie Krajowego Komitetu Polskiego Apostolatu: Abp. Thomas Wenski (przedstawiciel Episkopatu USA), Ks. kan. Mirosław Król (przewodniczący), Ks. prałat Antoni Czarnecki (emerytowany przewodniczący), Cecilia Glembocki, Chester Lobrow, Adriana Wos-Mysliwiec, Theresa Romanowski, Blanka Rosenstiel, Sandra Crabb Zachariasiewicz. Myślą przewodnią tegorocznej pielgrzymki Polskiego Apostolatu było: "Niech polskie religijno-kulturowe dziedzictwo przepojone duchem Ewangelii stanie się inspiracją w nowej ewangelizacji".

Read more...
 
Wystawa na 100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL)

 

Wystawa na 100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL)

 

Wystawa na 100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) w Amerykańskiej Częstochowie została otwarta i zaprezentowana w niedzielę 26 sierpnia 2018 r. przez ks. prof. Antoniego Dębińskiego, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) oraz przez p. Annę Tarnowską-Waszak, Dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL. Wystawa znajduje się w budynku Visitor Center. Jej treść jest dwujęzyczna: w języku polskim i angielskim. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nią. 

 

The Exhibition for the 100th anniversary of the Catholic University of Lublin (KUL) 

 

The Exhibition for the 100th anniversary of the Catholic University of Lublin (KUL), Poland at the Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown, PA. The exhibition was presented on Sunday August 26th by Rev. Prof. Antoni Debinski, Rector of the Catholic University of Lublin (KUL) and Mrs. Anna Tarnowska-Waszak, Director of the KUL's Open University. The exhibition can be found in the Visitor Center building. It is bilingual: in Polish and in English. We invite everyone to see it at our Shrine.

 
The Holy Icon of the Black Madonna of Czestochowa

 
Ikona Matki Bożej Jasnogórskiej

 

 
Święto Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie

 

Święto Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie

 

Każdego roku w okolicach rocznicy bitwy "Cud nad Wisłą" odbywają się w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, Duchowej Stolicy Polonii, uroczystości ku czci polskich żołnierzy. Tegoroczne święto weteranów przypadło na niedzielę 19 sierpnia. 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej nadały wyjątkowy charakter uroczystościom w Amerykańskiej Częstochowie.

Dzień Żołnierza organizowany był przez II Okręg Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w USA. W tym roku po raz pierwszy święto weteranów związane było z V Zjazdem Klubów "Gazety Polskiej" w USA i Kanadzie, który rozpoczął się w sobotę 18 sierpnia. W części konferencyjnej wzięli udział m. in. Teofil Lachowicz (SWAP), dr Anitta Maksymowicz (Uniwersytet w Zielonej Górze), Tomasz Sakiewicz, Ryszard Kapuściński, Filip Frąckowiak, Maciej Golubiewski (Konsul RP w Nowym Jorku), Jan Dziedziczak (Poseł RP), Antoni Macierewicz (były Minister Obrony Narodowej) oraz inni. W programie nie zabrakło także występów bardów: Pawła Piekarczyka, Leszka Czajkowskiego oraz Andrzeja Kołakowskiego. Tematy prelekcji starały się ukazać aspekt historyczny oraz współczesny sojusz Polsko-Amerykański.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 31 - 40 of 237