relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Closing of the Jubilee of the 300th Anniversary of the Coronation of Our Lady of Czestochowa

 

Closing of the Jubilee of the 300th Anniversary of the Coronation of Our Lady of Czestochowa

 

On September 10, 2017 we were celebrating at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa, the closing of the Jubilee Year of the 300-th anniversary of the Coronation of the Miraculous Image of Our Lady of Czestochowa. About a year ago, on September 8th, the Jubilee has been inaugurated at the Jasna Gora Shrine in Poland and throughout the year has been celebrated in many different places in Poland and all over the world. During this time the Pauline Fathers in the American Province prepared the faithful for this celebration through many pastoral initiatives. For instance, every month, similar to Jasna Gora Shrine, St. Stanislaus Bishop & Martyr Church in Manhattan organized "Evenings with Mary". Whereas the Pauline Fathers at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa and other Pauline parishes have spread the initiative "The Living Crown of Mary - Selfie for Mary".

The solemnities of the closing of the Jubilee Year of the 300th Anniversary of the Coronation of Our Lady of Czestochowa was accompanied by a special event, namely the presentation and blessing of a unique image of Mary - mosaic created from photographs. The Mosaic of Our Lady of Czestochowa has been created from photographs, which were sent to the Shrine for the "Living Crown of Mary" project.

On that day at the Shrine in Doylestown there were two solemn Masses, on which many people have gathered in the Main Church to honor the Blessed Virgin Mary. The Mass at 11:00 AM, was celebrated in English by Most Rev. Andrzej Zglejszewski, Auxiliary Bishop of Rockville Centre Diocese from Long Island. Whereas the Polish celebration took place during the 12:30 PM Mass and the main celebrant was Most Rev. Witold Mroziewski, Auxiliary Bishop of Brooklyn Diocese from New York. After greeting all the guests and pilgrims, Fr. Krzysztof Drybka, Prior of the American Czestochowa, drew everyone's attention to the Mosaic of Our Lady.

- "I welcome all of you. We have big picture here, it is enormous! Let's remember that all of us, we are part of this big picture. The message of today's celebration is that we are not alone. We are a community that strives to God. (...) The face of everyone of us is in that picture, it is a sign that we are more valuable to God than diamonds or precious stones" - said Fr. Prior at the beginning of the celebration.

Read more...
 
Zakończenie Jubileuszu 300-lecia Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej w USA

 

Zakończenie Jubileuszu 300-lecia Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej w USA

 

10 września 2017 w Amerykańskiej Częstochowie miały miejsce główne obchody Jubileuszowe 300-lecia Koronacji Cudownego Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Stanów Zjednoczonych. Rok temu, 8 września Jubileusz ten rozpoczął się na Jasnej Górze a następnie kontynuowany był w różnych miejscach w Polsce i na całym świecie. W ciągu tego roku Paulińscy zakonnicy, posługujący w USA, przygotowywali wiernych do obchodów tej uroczystości przez różne inicjatywy duszpasterskie. W Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie w Nowym Jorku, wzorem Jasnej Góry prowadzone były co miesięczne spotkanie tzw. “Wieczory Maryjne”. Natomiast w Amerykańskiej Częstochowie oraz w innych paulińskich parafiach Ojcowie szerzyli inicjatywę “Żywa Korona Maryi - Selfie dla Maryi”.

Uroczystościom zakończenia Jubileuszu 300-lecia Koronacji Matki Bożej w obrazie Jasnogórskim, towarzyszyła szczególna okoliczność, mianowicie odsłonięcie i poświęcenie szczególnego wizerunku Maryi - mozaiki wykonanej ze zdjęć. Mozaika Matki Bożej Częstochowskiej została wykonana ze zdjęć, które były przesłane w trakcie trwania akcji “Żywa Korona Maryi”.

W sanktuarium w Doylestown z tej okazji odbyły się dwie uroczyste Eucharystię, na których zgromadzili się licznie zebrani pielgrzymi. Mszy Świętej o godz. 11:00, odprawianej w języku angielskim przewodniczył J. E. Ks. Biskup Andrzej Zglejszewski, Biskup Pomocniczy Diecezji Rockville Centre z Long Island. Natomiast Mszy Świętej w języku polskim o godz. 12:30 przewodniczył J. E. Ks. Biskup Witold Mroziewski, Biskup Pomocniczy Diecezji Brooklyn z Nowego Jorku. Po powitaniu wszystkich dostojnych gości na obu Mszach Świętych, O. Krzysztof Drybka, przeor klasztoru, skierował pozdrowienie do wszystkich zgromadzonych wiernych na tej uroczystości, zwracając ich uwagę na Mozaikę Matki Bożej Częstochowskiej.

— “Witam wszystkich was, wiernych. Mamy tutaj wielki obraz, jest on ogromny! Pomyślmy, że każdy z nas jest częścią tego wielkiego obrazu. Dzisiejsze przesłanie jest takie, że nie jesteśmy sami. Jesteśmy wielką wspólnotą, która dąży do Boga (…) Twarz każdego z nas jest w tym obrazie, jest to znak, że jesteśmy ważni dla Boga, jesteśmy ważniejsi niż niejeden diament, niejeden drogocenny kamień” — powiedział o. Przeor.

Read more...
 
Inauguracja Roku Szkolnego Polskiej Szkoły 2017/2018

 

inauguracja_roku_szkolnego_polskiej_szkoly_2017/2018.jpg
 
Wizyta Ministra Waszczykowskiego w Amerykańskiej Częstochowie

 

Wizyta Ministra Witolda Waszczykowskiego w Amerykańskiej Częstochowie

 

 Posłuchaj nagrań radia Głos z Amerykańskiej Częstochowy:

Maciej Gołubiewski. Konsul Generalny RP w NY. Przywitanie i podziękowanie. 9/16/17

 Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych, 9/16/2017.

Witold Waszczykowski minister spraw zagranicznych. Spotkanie z Polonią. 9/16/2017.

O. Jan Michalak. Paulin. Podprzeor. Kazanie 9/16/2017.

Witold Waszczykowski minister spraw zagranicznych. Spotkanie z Polonią. Odpowiedzi na pytania. 9/16/2017

W sobotę 16 września 2017 r. do Amerykańskiej Częstochowy przybył Minister Spraw Zagraniczych Witold Waszczykowski. Pan Minister rozpoczął swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych od uczestnictwa w obradach Wspólnoty Demokracji w Waszyngtonie, a następnie miał się udać do Nowego Jorku, aby towarzyszyć Prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas jego wystąpienia na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Minister Waszczykowski wraz z Ambasadorem RP z Waszyngtonu Piotrem Wilczkiem oraz Konsulem RP z Nowego Jorku Maciejem Golubiewskim oraz innymi przedstawicielami Państwa Polskiego, uczestniczył we Mszy Św. w Amerykańskiej Częstochowie w Kaplicy Św. Anny o godz. 12. Wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości przywitał o. Krzysztof Drybka, Przeor klasztoru w Doylestown, który przywołał słowa św. Jana Pawła II o "odnowieniu oblicza ziemi". Ojciec Przeor podkreślił, że Bóg posługuje się rękami ludzi aby dokonywać zmiany oblicza naszej ojczyzny i naszego społeczeństwa, dlatego zachęcił wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji sprawujących władzę. Eucharystii przewodniczył o. Jan Michalak, paulin, Podprzeor Amerykańskiej Częstochowy. O. Jan wygłosił także homilię, w której uwypuklił rolę Sanktuarium Jasnogórskiego i kultu Matki Bożej w historii Polski oraz podkreślił, iż Amerykańska Częstochowa, jako duchowa stolica Polonii, w której gromadzą się Polacy mieszkający w USA, także uczestniczy w tym dziedzictwie.

Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie Ministra Waszczykowskiego z Polonią na Sali Konferencyjnej w budynku Visitor Center. Wszystkich przybyłych na to spotkanie  oraz Pana Ministra powitał Konsul Maciej Golubiewski. Minister Witold Waszczykowski w swoim przemówieniu, na początku podziękował Ojcom i Braciom Paulinom za ich zaangażowanie w duszpasterstwo polonijne, zwłaszcza w tym Maryjnym Sanktuarium w Doylestown - "Jest to miejsce przede wszystkim kultu religijnego, tak bliskiego Polakom, ale jak widziałem, również wielkie centrum  spotkań Polonii i Polaków. Jak słyszałem od Ojców, to centrum tak promienieje, że ściąga do siebie już nie tylko Polaków, ale ludzi różnych narodowości ze Stanów Zjednoczonych i z okolic, wszystkich tych, którzy tu przybywają. Serdeczne Bóg zapłać za całą pracę jaką Ojcowie Paulini tu w tym miejscu wykonali i będą dalej wykonywać".

Read more...
 
Żywa Korona Maryi w USA - The Living Crown of Mary in the USA

 

 Mozaika Matki Bożej Częstochowskiej w Amerykańskiej Częstochowie

 

Mozaika Matki Bożej Częstochowskiej w Amerykańskiej Częstochowie

 

Find yourself and your family & friends in the Mosaic of Our Lady of Czestochowa - American Czestochowa   

Odnajdź siebie i swoich bliskich w Mozaice Matki Bożej Częstochowskiej - Amerykańska Częstochowa

http://livingcrownofmary.com/mosaic/

 

Od 8 września 2016 roku w Kościele w Polsce, a w sposób szczególny na Jasnej Górze, rozpoczęły się obchody Jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Była to pierwsza taka koronacja Obrazu Matki Bożej Koronami Papieskimi poza Rzymem w historii Kościoła. Ikona Jasnogórska została koronowana po raz pierwszy w 1717 roku koronami Papieża Klemensa XI. Z tej okazji Sanktuarium Jasnogórskie podjęło wiele inicjatyw aby uczcić Maryję w tym szczególnym czasie. Jednakże ta znamienita rocznica obchodzona byłą nie tylko  na Jasnej Górze oraz w innych miejscach w Polsce. Ojcowie i Bracia Paulini posługujący w Stanach Zjednoczonych, w Amerykańskiej Częstochowie, także pragnęli uczcić Maryję w wyjątkowy sposób w tym Jubileuszowym roku przenosząc inicjatywę "Żywa Korona Maryi" na teren USA.

Akcja "Żywa Korona Maryi", zwana także "Selfie dla Maryi", polegała na przesłaniu do Sanktuarium w Doylestown swoich zdjęć i duchowych darów. Chodziło o inne przeżywanie Jubileuszu Koronacji, podkreślając że każdy człowiek, każdy z nas, jest żywą częścią korony Maryi i może ofiarować Jej swoje życie, swoje oblicze, i swoje dary, które płyną z głębi serca. Zdjęcia mogły być wysyłane zarówno przez internet jak i w formie papierowej, wydrukowanej. Wszystkie miały posłużyć do wykonania ogromnej Mozaiki Matki Bożej wykonanej ze zdjęć. Aby uczestniczyć w tej inicjatywie należało także dołączyć duchowe dary dla Maryi, ofiarowując Jej coś osobistego - modlitwę, postanowienie, uczynek miłosierdzia, itp.

 

Mozaika Matki Bożej Częstochowskiej w Amerykańskiej Częstochowie

Przeprowadzeniem tej inicjatywy duszpasterskiej w USA zajęli się o. Tymoteusz Tarnacki, paulin posługujący w Amerykańskiej Częstochowie oraz Zofia Koryto. Zbiórka zdjęć rozpoczęta została na początku listopada, a więc trochę później niż na Jasnej Górze. Od tego czasu do Amerykańskiej Częstochowy zostało przesłanych około 7 000 różnych zdjęć: zdjęć rodzinnych, selfie, ślubnych, pierwszokomunijnych, indywidualnych, itp. Wszystkie one zostały wykorzystane do wykonania Mozaiki Matki Bożej Częstochowskiej. Zdjęcia były przesyłane przede wszystkim z USA - najwięcej ze stanu Pennsylvania, New York, New Jersey, Florida - ale nie zabrakło zdjęć nawet z tak odległych stanów jak: Alaska, Tennessee, Oregon, California, Texas, New Mexico, Michigan, itd.; oraz nawet z tak egzotycznych terenów USA jak Guam, Wyspy Dziewicze, Puerto Rico. Jednak to co było ogromnym zaskoczeniem organizatorów, to rozprzestrzenienie się tej inicjatywy na niemalże cały świat. Akcja ta dotarła do prawie 70 krajów! Uczestniczyli w niej ludzie z każdego zamieszkałego kontynentu świata. Do Amerykańskiej Częstochowy dotarły zdjęcia i duchowe dary z takich państw jak: Kanada, Meksyk, Gwatemala, Haiti, Chile, Argentyna, Brazylia, Francja, Polska, Niemcy, Szwajcaria, Bułgaria, Rumunia, Anglia, Szkocja, Irlandia, Włochy, Rosja, Ukraina, Emiraty Arabskie, Indie, Pakistan, Chiny, Syria, Liban, Sri Lanka, Filipiny, Indonezja, Nigeria, Kenya, RPA, Australia, Nowa Zelandia oraz z innych krajów. Jest to piękne świadectwo, że Matka Boża Częstochowska, która czczona jest szczególnie przez naród Polski, jest znana i kochana na całym świecie. Ludzie ze wszystkich kontynentów pragnęli stać się drogocennymi diamentami w Żywej Koronie Maryi.

Zgromadzone zdjęcia posłużyły do wykonania Mozaiki Matki Bożej Częstochowskiej, która została umieszczona w Głównym Kościele w Sanktuarium i poświęcona przez Biskupa Andrzeja Zglejszewskiego oraz Biskupa Witolda Mroziewskiego. Mozaika ma wymiary: 4.08 metrów szerokości na 5.70 metrów wysokości (13.4 stóp szerokości na 18.7 stóp wysokości). Przygotowaniem Mozaiki zajęła się Zofia Koryto, która od samego początku zajęła się stroną graficzną i techniczną projektu. Mozaika została wydrukowana przez Zbigniewa Kamińskiego i drukarnię Master Printing z Long Island. Natomiast umocowaniem jej przy ołtarzu zajęli się br. Kazimierz Kania oraz Jan Sokołowski. Każdy z uczestników może znaleźć w tej Mozaice swoje zdjęcie przybywając osobiście do Sanktuarium (co z racji wielkości Mozaiki może być trudne) lub przez internet (odwiedzając stronę: http://livingcrownofmary.com/pl/strona-glowna/). Zdjęcia nadesłane do Amerykańskiej Częstochowie można także oglądać na specjalnie przygotowanej wystawie w budynku Visitor Center.

Przesłane duchowe dary były także świadectwem ogromnej wiary uczestników. Wiele osób ofiarowało Maryi jakiś konkretny dar modlitwy - różaniec, koronkę, duchową adopcję, adorację, czytanie Biblii, itp. Inni oddawali Maryi swoje życie, takie jakie ono jest - pełne cierpień i dramatów rodzinnych - prosząc o Jej wstawiennictwo. Były też piękne i bardzo konkretne postanowienie - np. bycia lepszym człowiekiem, walki z nałogami, czystości przedmałżeńskiej, itp. Ale co najważniejsze, te duchowe dary były przede wszystkim osobiste. Była to przestrzeń w której można było spotkać się z Maryją. Wszystkie one zostały zapisane i umieszczone w specjalnej księdze w Amerykańskiej Częstochowie.

Inicjatywę duszpasterską "Żywa Korona Maryi - Selfie dla Maryi" zakończyliśmy uroczystymi obchodami w Amerykańskiej Częstochowie 10 września, kiedy to Mozaika  Matki Bożej Częstochowskiej została odsłonięta i poświęcona. Ojcowie i Bracia Paulini  posługujący w Doylestown dziękują wszystkim, którzy uczestniczyli w tym projekcie i stali się żywymi diamentami w Koronie naszej Matki i Królowej, Maryi.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

 

The Living Crown of Mary in the USA

 

Since September 8, 2016 the Church in Poland, and especially at the Jasna Gora Shrine in Czestochowa, have been celebrating the Jubilee Year of the 300th Anniversary of the Coronation of the Miraculous Image of Our Lady of Czestochowa. This original coronation took place in 1717 in Czestochowa, Poland. The crowns were sent by Pope Clemens XI. It was for the first time in the history that such an event took place outside of Rome.  However the celebration of this anniversary  was not limited only to Poland, but was spread throughout different countries, especially in United States of America. The Pauline Fathers and Brothers of the American Province also wanted to honor the Blessed Virgin Mary in a special way during this time. At the National Shrine of Our Lady of Czestochowa, in union with the Jasna Gora Shrine, they have started "The Living Crown of Mary" initiative in USA.

The general idea of "The Living Crown of Mary" project, also called "Selfie for Mary" was to sent photographs and spiritual gifts to the Pauline Fathers' Shrine in Doylestown. It was about celebrating this beautiful Jubilee in a different way, more personal, emphasizing that every person, every one of us, is a part of the crown of Mary and can offer Her his life, his face, and spiritual gifts, which come from the heart. The photos were sumbitted via internet or by regular mail. All of them were used to create a huge Mosaic of the Blessed Mother, made from photographs. In order to participate in this project it was also mandatory to submit, along with the photo, a spiritual gift for Mary, offering Her something personal - a prayer, resolution, an act of mercy, etc.

The project was coordinated by Fr. Timothy Tarnacki, a Pauline Priest from American Czestochowa, and Zofia Koryto. Collecting photographs began at the beginning of November. Since then, there has been about 7 000 photos sent to the Shrine. Some of them included family photos, selfies, wedding and first communion pictures, as well as individual photos. All of them were used to create the Mosaic of Our Lady of Czestochowa. Most of the photographs were sent from America - from  the majority of the States - such as: Pennsylvania, New York, New Jersey, Florida - the most - but there were also photos from such distant states as: Alaska, Tennessee, Oregon, California, Texas, New Mexico, Michigan, etc. Even from U.S. territories: Guam, Virgin Islands and Puerto Rico. What was most supprising was that our project has reached not only USA, but also people living in every continent of the world, from about 70 countries! We had participants from countries such as: Canada, Mexico, Guatemala, Haiti, Chile, Argentina, Brazil, France, Poland, Germany, Switzerland, Bulgaria, Romania, England, Scotland, Ireland, Italy, Russia, Ukraine, United Arab Emirates, India, Pakistan, China, Syria, Lebanon, Sri Lanka, Philippines, Indonesia, Nigeria, Kenya, South Africa, Australia, New Zealand and other countries. It is a great sign that the Blessed Virgin Mary - Our Lady of Czestochowa is known and loved all over the world, and even  the people from distant regions, from every continent have a special devotion to Her and wanted to become precious stones and jewels in "The Living Crown of Mary".

The collected photographs were used to create the Mosaic of Our Lady of Czestochowa, which was placed in the Main Church of the Shrine and was blessed by Bishop Andrzej Zglejszewski and Bishop Witold Mroziewski. The Mosaic is about 13 feet wide and almost 19 feet high. The Mosaic was created by Zofia Koryto, who from the very beginning was responsible for the graphic and technical side of the project. It was printed by Zbigniew Kaminski and Master Printing from Long Island. Br. Kazimierz Kania and Jan Sokolowski have been working on installing it in the Main Church. Every participant can find himself and his relatives in the Mosaic of Our Lady by coming to the Shrine and seeing it for himself (which might be rather difficult because of the enormous size of it) or on the internet (through the website: http://livingcrownofmary.com). The photographs sent to the American Czestochowa can also be seen in a special exhibition displayed in the Visitor Center building.

The spiritual gift that were sent to the Shrine, were also a great sign and a testimony of the faith of all the participants. Many have offered specific prayers to Mary, such as - Rosary, Chaplet, Spiritual Adoption, Adoration, Reading the Bible, etc. Others have given Mary their entire life, just the way that it is - full of sufferings and tragedies - asking for Her intercession. There were also beautiful and determined resolutions, for instance - to be a better person, to fight with addictions, to live in chastity before getting married, etc. But what is most important, is that these spiritual gifts were personal. It was a space where everyone could meet with Mary. All of those written gifts were placed in a special book at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa.

"The Living Crown of Mary - Selfie for Mary" initiative was concluded with solemn celebrations on September 10th. On that day, the Mosaic of Our Lady of Czestochowa was presented to the people and blessed. The Pauline Fathers and Brothers, ministering at the Shrine in Doylestown, would like to thank everyone, who has participated in this project. You have become the living jewels in the crown of our Mother and Queen, Mary!

 
52 years of Polish-American tradition in Doylestown

polish-american_festival_labor_day_weekend_2017.jpg

On Saturday September 2nd, 2017 at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown, PA we have begun our annual 52nd Polish-American Festival. The Festival always takes place on the first two weekends of September - this year - September 2, 3, and 4 (Labor Day Weekend) as well as September 9 and 10. Since the beginnings of the Shrine, the Festival was always a very important component of the mission of this place. It was one of the major goals of the founder of American Czestochowa, Fr. Michael Zembrzuski and Pauline Fathers & Brothers, to promote, teach and support Polish culture in United States. That is why, for over 50 years, the Pauline Fathers & Brothers, together with the Festival Committe, made up of volunteers and friends of the Shrine, have been organizing the Polish-American Festival every year. This year our Festival grounds have been visited by approximately 30 000 people!

Those who came to Doylestown on the first two weekends of September were able to experience numerous attractions. Right after entering the grounds, they were able to buy Polish products and merchandise, some of which came directly from Poland, such as souvenirs, pottery, crafts, Polish t-shirts, etc. One section of the festival was entirely made up of carnival rides and many other amusements for children. On the other hand there was also a lot of quality enterntainment for those who are older. On the big stage, under the pavilion, as well as on the little stage in the "Polish Village" you were able to hear and watch different music bands and dance groups, especially with polka melodies, such as: "John Gora Band", "Jimmy Sturr" and others. Especially interesting was the presence of the Polish Song and Dance Ensemble called "Salezjanie", who came for our Festival from Minsk Mazowiecki, Poland. The children and teenagers from Minsk Mazowiecki presented to us traditional and folk Polish dances and songs. Among other entertainers at the Festival, we have to mention the Living History Groups that join us every year. The 17th-20th Century Living History Groups were camped in the "Polish Village" and they included: "The Banner of Jasna Gora" (the famous Polish Husaria), "The Polish American Living History Association" and "World War II Polish Living History Group".

 

52nd Polish-American Festival - Second Weekend (Sept. 9 & 10)

The main section of the Festival grounds was made up of booths with traditional Polish food, where you could eat specialities such as: golabki (stuffed cabbage), pierogi, kielbasa (both smoked and steamed), bigos (Polish hunter's stew), placki and many other delicious foods. There were also sweets and candies: Polish ice cream, cotton candy and funnel cake. And of course, at the Festival one could not miss a great variety of  world-famous Polish beer!

During the Festival there were also many spiritual events. Everyday of the Festival started with a prayer, led by Fr. Krzysztof Drybka, Prior of the American Czestochowa, and the Holy Mass at the Shrine. On Sunday, September 3rd, there was a Solemn Mass celebrated in Polish by Fr. Mikolaj Socha, Provincial of Pauline Fathers in USA, for about thousand of pilgrims, who came with Polish-Slavic Federal Credit Union.

The Polish-American Family Festival & Country Fair is visited annually not only by Poles living in the USA, but also by many different nationalities. For some it is a nostalgic reminder of native culture, history and wonderful tastes, for others it is a great time to learn about beautiful Polish culture and traditions. We invite you to come and joins us at the Festival next year!!

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

 

52 lata Polsko-Amerykańskiej tradycji w Doylestown

W sobotę 2 września 2017 r. w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, PA rozpoczął się 52 doroczny Polsko-Amerykański Festiwal. Festiwal odbywa się tradycyjnie w dwa pierwsze weekendy września - w tym roku - 2, 3, 4 Września (Labor Day Weekend) oraz 9 i 10 Września. Festiwal organizowany jest prawie od początków istnienia Sanktuarium. Był on jednym z ważnych pierwotnych założeń założyciela Amerykańskiej Częstochowy, o. Michała Zembrzuskiego, aby promować, przekazywać i podtrzymywać polską kulturę w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu organizowany jest nieprzerwanie przez Ojców i Braci Paulinów oraz przez Komitet Festiwalowy, złożony z wolontariuszy. Tegoroczny Festiwal zgromadził na terenie Sanktuarium prawie 30 000 ludzi.

Jak co roku na odwiedzających czekały liczne atrakcje. Zaraz po przekroczeniu bramki wejściowej w licznie rozstawionych kramach można było zaopatrzyć się w pamiątki i towary przywiezione prosto z Polski, Szczególną popularnością cieszyły się koszulki z elementami patriotycznymi oraz barwami narodowymi. Jedną część placu festiwalowego zajmował park rozrywki z karuzelami, kolejkami górskimi oraz innymi atrakcjami dla dzieci i młodzieży. Pod pawilonem oraz na scenie w "Polskiej Wiosce" można było podziwiać występy zespołów muzycznych i tanecznych. W tym roku na festiwalu wystąpiły takie zespoły jak "Kwadrat", "John Góra Band", "Jimmy Sturr" oraz wiele innych. Szczególnie ciekawym wydarzeniem był występ zaproszonego z Polski, z Mińska Mazowieckiego, Zespołu Pieśni i Tańca "Salezjanie", którzy wykonywali tańce i śpiewy ludowe. Dzieci występujące w nim były wspomagane śpiewem przez swoich starszych kolegów i koleżanki z Zespołu "Kreska" przybyłych z tej samej miejscowości z Polski. Poza tym na placu festiwalowym było wiele innych występów. Na szczególną uwagę zasługują licznie gromadzące się już od wielu lat w Amerykańskiej Częstochowie grupy historyczno-rekonstrukcyjne. Największą z nich stanowi "The Banner of Jasna Gora". W czasie festiwalu można było oglądać pokazy walki i strzelectwa z ich udziałem, oraz nawet próbę rekonstrukcji oblężenia Jasnej Góry przez Szwedów...

Główną część placu festiwalowego wypełniały oczywiście budki z tradycyjnym polskim jedzeniem. Nie mogło zabraknąć takich specjałów jak: gołąbki, pierogi, kiełbasa, bigos, placki ziemniaczane i wiele innych potraw. Były także polskie lody, kolorowa wata cukrowa oraz funnel cake. Wszyscy chętni bardziej wyszukanych smaków mogli udać się do "Polskiej Wioski", gdzie znajdował się domek Polskiej Szkoły, w którym serwowano ponadto tradycyjny smalec, ogórki oraz naleśniki i ciasto. Nie mogło także zabraknąć znanego na całym świecie polskiego piwa.

W tym czasie nie zabrakło także wydarzeń duchowych w Amerykańskiej Częstochowie. Każdy dzień festiwalowy rozpoczynany był modlitwą oraz codziennie sprawowana była Eucharystia. Bardziej uroczysty wymiar miała Msza Święta odprawiona w Niedzielę 3 września pod przewodnictwem o. Mikołaja Sochy, Prowincjała Paulinów w USA, na której zgromadziło się bardzo wielu wiernych, przybyłych w pielgrzymkach autokarowych zorganizowanych przez Polsko-Słowiańską Unię Kredytową.

Polsko-Amerykański Festiwal jest odwiedzany nie tylko przez Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, ale przez wiele różnych narodowości. Dla jednych jest on nostalgicznym przypomnieniem ojczystych smaków i tradycji, natomiast dla innych doskonałym czasem na poznawanie pięknej polskiej kultury i nauki historii.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

 
52nd Polish-American Festival - Second Weekend (Sept. 9 & 10)

52nd Polish-American Festival - Second Weekend (Sept. 9 & 10)

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Results 161 - 170 of 247