relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Christmas Celebrations at American Czestochowa

 

 Christmas Celebrations at American Czestochowa

"And the Word became flesh and made his dwelling among us" (John 1:14)

On Christmas Day we celebrate one of the greatest mysteries of our faith - the Incarnation of God, who out of His great love for us, came down on Earth and took on the human nature, as an infant.    

We have celebrated this joyful fact at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown, PA. We began our celebrations on December 24th with the Christmas Vigil Mass at 5 PM in English. About 2,000 people have participated during this Mass, filling our beautifully decorated Church. Fr. Edward Volz, the Director of the Shrine, was the Main Celebrant of this Solemnity. In His homily He reminded all of us, that the new born Savior came into the World not as a political Messiah but a spiritual one.

- "With the world as it is today, we no longer can be just Christmas and Easter people, we have to be totally Christian, for every Sunday we celebrate both - Christmas and Easter in Word and Sacrament. Christmas is a time of renewal of faith and love of the Father, who sent his Son, so that we can live in the spirit and overcome our fallen nature" - Fr. Volz said.

The Polish speaking community gathered at the Shrine for the traditional "Shepherd's Mass" at midnight. About 1,000 people came for this Mass from few different states, such as New York, New Jersey and Pennsylvania. The Main Celebrant of the Midnight Mass was Fr. Tadeusz Lizinczyk, the newly elected Provincial of the Pauline Order in USA. In His homily, Fr. Provincial pointed out few contrasts, present in the liturgy during this night - darkness and light, love of God and indifference of men.

Read more...
 
Boże Narodzenie w Amerykańskiej Częstochowie

"A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1, 14)

"A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1, 14)

W dzień Bożego Narodzenia obchodzimy jedną z najważniejszych tajemnic naszej wiary - Wcielenia Boga, który z miłości do nas przyjął ludzką naturę i stał się człowiekiem, małym dzieckiem.

Tą radosną nowinę celebrowaliśmy w Amerykańskiej Częstochowie, Duchowej Stolicy Polonii w USA. W naszym Sanktuarium świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy 24 grudnia o godz. 5 PM Mszą św. Wigilijną w języku angielskim , na której pięknie udekorowany Kościół został wypełniony po brzegi, uczestniczyło w niej około 2000 wiernych. Przewodniczył jej o. Edward Volz, dyrektor Sanktuarium, który w swojej homilii przypominał, że nowo narodzony Zbawiciel przyszedł na świat, nie jako Mesjasz polityczny, ale duchowy.

-"Żyjąc w dzisiaj w świecie nie możemy być tylko ludźmi którzy obchodzą Boże Narodzenie i Wielkanoc, ale musimy być Chrześcijanami w sposób całkowity, albowiem każdej Niedzieli obchodzimy zarówno Boże Narodzenie jak i Wielkanoc. Boże Narodzenie to czas odnowy naszej wiary i miłości, którą Bóg Ojciec okazał nam zsyłając nam Swojego Syna, abyśmy mogli żyć według ducha i przezwyciężać naszą upadłą naturę" - mówił o. Volz

Wierni mówiący w języku polskim zgromadzili się w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na tradycyjnej "Pasterce" odprawianej w języku polskim o północy. Około 1000 Polaków przybyło do Amerykańskiej Częstochowy z różnych okolicznych stanów, m.in. z Nowego Jorku, New Jersey i Pennsylvanii. Pasterce przewodniczył o. Tadeusz Lizińczyk, nowo wybrany Prowincjał Paulinów w USA. W swojej homilii Ojciec Prowincjał zwrócił uwagę na kontrasty obecne w czasie tej nocnej liturgii - ciemności i światłości oraz miłości Boga i obojętności człowieka.

Read more...
 
Christmas Decorations 2017 - Main Church

 

Christmas Decorations 2017 -  Main Church
 
Christmas Decorations 2017 - Christmas Lights

 

Christmas Decorations 2017 -  Christmas Lights
 
Christmas Decorations 2017 - Our Lady of Czestochowa Chapel

 

Christmas Decorations 2017 - Our Lady of Czestochowa Chapel
 
Christmas Decorations 2017 - Monastery

 

Christmas Decorations 2017 - Monastery

 
Christmas Decorations 2017 - Outdoor Manger

 

Christmas Decorations 2017 - Outdoor Manger
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Results 121 - 130 of 247