Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Pogrzeb Pułkownika Zawitkowskiego w Amerykańskiej Częstochowie

 

Pogrzeb Pułkownika Zawitkowskiego w Amerykańskiej Częstochowie

 

W sobotę 13 października 2018 r. w Amerykańskiej Częstochowie odbył się pogrzeb Pułkownika Józefa Zawitkowskiego, pseudonim "Wierny". Msza Św. celebrowana była w pięknej, drewnianej  kaplicy znajdującej się na  cmentarzu. Wśród przybyłych na uroczystość  gości oprócz rodziny był zastępca Attache Obrony w  Waszyngtonie płk. Michał Sprengel, przedstawiciele organizacji weterańskich (SWAP pl. 12 i 81- Okręg 10 z kom. Tonim Płotka na czele), Kadeci Pułaskiego (kom. Stanisław Bańkowski), członkowie Komitetu Obchodów Rocznicy  Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego i organizacji wchodzących w skład komitetu - Kluby Gazety Polskiej z Filadelfii, NJ, NY, Reduty Dobrego Imienia - USA Jacek Szklarski, Rodzin Radia Maryja (Adam Stępień)  i innych organizacji patriotyczno - niepodległościowych. 

Mszę  Św. celebrował  zastępca przeora  z Amerykańskiej Częstochowy ojciec Jan Michalak. Tu warto wspomnieć, że pseudonim dowódcy oddziału w którym walczył płk. "Wierny" nosił pseudonim "Ojciec Jan" - Franciszek Przysiężniak - dowódca partyzanckiego oddziału  NOW-AK.

W homilii wygłoszonej w czasie mszy św. pogrzebowej ojciec Jan wspominał wojenne losy zmarłego, który był  ostatnim  żołnierzem  tego oddziału, który odszedł na wieczną wartę. Ojciec Jan w sposób  szczególny  podkreślił udział śp. pułkownika Zawitkowskiego w największej bitwie partyzanckiej na ziemiach polskich podczas II wojny światowej - Bitwa na Purytowym Wzgórzu.  Walki toczyły się od 9  do 25 czerwca  w 1944 roku  w Lasach Janowskich i w Puszczy Solskiej. W dalszej części kazania ojciec Jan mówił o realizowaniu przez zmarłego hasła - BÓG HONOR I OJCZYZNA. Po nabożeństwie żałobnym głos zabrał płk. Michał Sprengel, który odczytał list od pana ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, w którym między innymi dziękował, za służbę dla Ojczyzny przez całe jego życie. Następnie głos zabrał Tadeusz Antoniak  (komitet Smoleńsko- Katyński  i Klub Gazety Polskiej - Filadelfia, SWAP pl 12), który pożegnał płk. Wiernego w imieniu organizacji patriotyczno - niepodległościowych  obecnych na uroczystości. Tadeusz Antoniak mówił o tragicznym losie pokolenia "Kolumbów", który reprezentował Józef Zawitkowski. Pokolenia, które w normalnych czasach powinno się było uczyć, studiować, pracować, zakładać rodziny.  Oni jednak "rzucili swój  życia los na sztos...", podkreślił również, że wybór pseudonimu nie był przypadkowy - Wierny Bogu i Ojczyźnie, następnie zaznaczył, że pan pułkownik był również  żołnierzem II Konspiracji, za co był więziony w ubeckich kazamatach a wyjazd do USA w 1966 r. był spowodowany prześladowaniami, których doświadczyła  cała rodzina pp. Zawitkowskich w czasach PRL. Warto też podkreślić, że brat zmarłego śp. Jan Zawitkowski pseudonim "Jonas" został zamordowany przez komunistów w 1946 r. Tadeusz Antoniak przekazał również kondolencje w imieniu pana Konsula Generalnego RP w NY - Macieja Golubiewskiego, vice konsula pana Mateusza Gmury oraz dyr. Muzeum II Wojny Światowej z Gdańska pana dr. Karola Nawrockiego, a na koniec swojego wystąpienia  wręczył synowi Janowi w imieniu Okręgu 10 SWAP polską flagę.

Read more...
 
Fatima Day - October 13th

 

Fatima Day - October 13th, 2018

 

Another Fatima Day Mass, Devotion and Procession and the last one in 2018. This month the main celebrant was Msgr. Tomasz Grysa, First Counselor of the Permanent Observer Mission of the Holy See to the United Nations. We are grateful for your participation and we invite you next year for our Fatima Day Devotions, every 13th day of the month from May to October.

 
Dzień Fatimski - 13 października

 

Dzień Fatimski - 13 października 2018 r.

 

Kolejny Dzień Fatimski w Amerykańskiej Częstochowie. Jak zawsze odbyła się uroczysta Msza Św., Nabożeństwo i Procesja Różańcowa. To był już ostatni Dzień Fatimski w tym roku. W tym miesiącu naszej modlitwie przewodniczył ks. prałat Tomasz Grysa, Radca Stałej Misji Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku. Dziękujemy za wasze uczestnictwo w tym pięknym nabożeństwie i zapraszamy w przyszły roku na kolejne Nabożeństwa Fatimskie, każdego 13-tego dnia miesiąca, od maja do października.

 
Monastic Retreat in Doylestown

 

Monastic Retreat in Doylestown

 

The Pauline Fathers and Brothers minister to the Church in USA in many different places, among them especially at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown, PA (American Czestochowa), as well as in other parishes and monasteries. Every year the Paulines gather together for their annual monastic retreat. It is a time when they can put aside their pastoral responsibilities and renew their relationship to Jesus Christ and revisit their monastic roots, looking back at their vocation.

This year the Pauline Monastic Retreat took place in the monastery in Doylestown, PA from October 8th to 13th. 16 Priests and religious brothers have participated, including two Priests from outside of our Order. Our Father and Brothers came from various parishes and monasteries in USA: Doylestown (Pennsylvania), Harwood Heights (Illinois), Summerfield (Floryda), Yonkers (New York), Kittaning (Pennsylvania), Buffalo (New York) and Rockville (Connecticut). This year the retreat master was Fr. Maksymilian Stepien, a pauline, who works in the Parish of St. Anthony and the Shrine of Our Lady of Czestochowa, called "Little Jasna Gora" in Wroclaw, Poland. Fr. Maksymilian is also an exorcist for the Archdiocese of Wroclaw.  During the retreat he invited the participants to deepen their prayer life and their relationship with Jesus Christ, as well as to be the witnesses of the Gospel in their pastoral activities. Fr. Maksymilian will also lead, a second term of the retreat to the rest of the Fathers and Brothers of the American Province, in the Monastery of St. Paul the First Hermit in Kittaning, PA from October 22nd to 27th.

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

 
Rekolekcje Zakonne Paulinów w Doylestown

 

Rekolekcje Zakonne Paulinów w Doylestown

 

Ojcowie i Bracia Paulini posługują na terenie Stanów Zjednoczonych w wielu różnych miejscach, przede wszystkim w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown (Amerykańska Częstochowa) oraz w innych parafiach i klasztorach. Każdego roku Paulini przeżywają swoje rekolekcje zakonne. Jest to czas kiedy mogą oderwać się od swoich obowiązków duszpasterskich i odnowić swoją relację z Jezusem Chrystusem oraz powrócić do korzeni swojego zakonnego powołania.

W tym roku Paulińskie Rekolekcje Zakonne odbyły się w klasztorze w Doylestown w dniach 8-13 października. Uczestniczyło w nich 16 kapłanów i braci zakonnych, w tym także dwóch kapłanów spoza Zakonu. Nasi zakonnicy przybyli z różnych parafii i klasztorów, gdzie na co dzień posługują: Doylestown (Pennsylvania), Harwood Heights (Illinois), Summerfield (Floryda), Yonkers (New York), Kittaning (Pennsylvania), Buffalo (New York) i Rockville (Connecticut). Tegoroczne nauki wygłosił o. Maksymilian Stępień, paulin, duszpasterz z Parafii Św. Antoniego i Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej we Wrocławiu, zwanej "Małą Jasną Górą". O. Maksymilian posługuje także jako egzorcysta Archidiecezji Wrocławskiej. W czasie tego tygodnia Ojciec Rekolekcjonista poruszał fundamentalne tematy życia zakonnego i kapłańskiego zachęcając uczestników do głębszego życia modlitwą, relacji z Chrystusem oraz przede wszystkim dawania świadectwa wiary w posługach duszpasterskich, pełnionych na co dzień. O. Maksymilian poprowadzi także kolejną turę rekolekcji dla pozostałych Paulinów Prowincji Amerykańskiej, w klasztorze Św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Kittaning, PA w dniach 22-27 października.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

 
The Rosary Procession

 

The Rosary Procession

 

Since many years at our Shrine we celebrate the Memorial of Our Lady of the Rosary, which the liturgy commemorates on October 7th. This beautiful tradition of honoring the Blessed Virgin Mary by praying the Rosary on that day, has been started and promoted by Fr. Marian Zalecki OSPPE, who passed away many years ago. Today people of many different nationalities still visit the Blessed Mother at our Shrine to pray the Rosary. This year, our prayer had a special dimension, as we participated in the "Rosary Coast to Coast". The goal of this prayer initiative, that took place in many Churches, homes, and other places in USA, was to defend people and their fundamental values - life, marriage, family and religious freedom, care for the healing of nations and the pursuit of holiness. Similar prayer initiatives have already taken place in Poland, Ireland, Great Britain, Australia and in many other countries.

Our prayer on October 7th began with the Holy Mass, celebrated at 6.30 PM by Fr. Krzysztof Drybka, Prior of American Czestochowa. Rosary Devotion followed after the Eucharist. The main celebrant of the Rosary Devotion was Fr. Joseph Olczak OSPPE, a former Provincial of our Order, who currently ministers at St. Joseph's Parish in Rockville, CT.  During the devotion the faithful said all four parts of the Rosary, by praying in different languages, such as: in Polish, English, Spanish, French, Italian, Vietnamese, Filipino, German, Latin and in other languages. The whole congregation prayed in the Main Church, in front of the Icon of Our Lady of Czestochowa and the Fatima Statue, as well as during the procession to the Rosary Garden and around the Shrine.

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

 
Procesja Różańcowa

 

Procesja Różańcowa

 

Już od wielu lat w naszym Sanktuarium w sposób uroczysty obchodzone jest Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, które w liturgii przypada na dzień 7 października. Nabożeństwo to w Amerykańskiej Częstochowie zostało przed laty rozpropagowane przez śp. o. Mariana Załęckiego OSPPE. Do dzisiaj wierni różnych narodowości przybywają aby oddać cześć Matce Bożej, modląc się różańcem. W tym roku modlitwa w Duchowej Stolicy Polonii była wpisana w inicjatywę "Różaniec od wybrzeża do wybrzeża w USA". Celem tej akcji miała być obrona osoby ludzkiej i jej fundamentalnych wartości - życia, małżeństwa, rodziny i wolności religijnej, troska o uzdrowienie narodów i dążenie do świętości. Podobne akcje modlitewne miały już miejsce w Polsce ("Różaniec do Granic"), Irlandii, Wielkiej Brytanii, Australii oraz w wielu innych państwach.

Wspólna modlitwa rozpoczęła się Niedzielną Mszą Świętą o godz. 6.30 pm, której przewodniczył o. Krzysztof Drybka OSPPE, Przeor Amerykańskiej Częstochowy. Po niej nastąpiło Nabożeństwo Różańcowe, poprowadzone przez o. Józefa Olczaka OSPPE, byłego Prowincjała, a obecnie Paulina posługującego w Parafii Św. Józefa w Rockville, CT. W czasie nabożeństwa wierni odmawiali cztery części Różańca Świętego w wielu językach, takich jak: język polski, angielski, hiszpański, francuski, włoski, wietnamski, filipiński, niemiecki, łaciński oraz w kilku innych językach. Różaniec odmawiany był zarówno w kościele, przed Ikoną Matki Bożej Częstochowskiej oraz figurą Fatimską, a także w czasie procesji po ogrodzie różańcowym oraz wokół Sanktuarium.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 11 - 20 of 237