relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
First Vows of Pauline Novices

 

First Vows of Pauline Novices

 

First Vows our Brothers in Novitiate in Leśniów, Poland. On September 8th, the Feast of Nativity of the Blessed Virgin Mary, 11 Pauline brothers made their first vows of chastity, poverty and obedience. Among them was Brother Maximilian (David) Ogar, our novice from the American Province of the Order of St. Paul the First Hermit. Since they have completed their Novitate they will now go and continue their formation in the Seminary, where they will prepare to become Priests in our Order. At the same time 12 new brothers have started new Novitiate class in Leśniów. New brothers will be learning religious and monastic life for one year at our Novitiate Monastery, preparing to make their first vows next year.

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

 
"Dar i Tajemnica"

 

Jerzy Zelnik, Michał Maksymilian Dudziński i Kajetan Dudziński

 

Koncert z okazji jubileuszu 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Papieża pt. "Dar i Tajemnica" odbył się w Amerykańskiej Częstochowie, w Kaplicy Św. Anny, w Niedzielę 9 września 2018 r. Głównym wykonawcą tego spekatklu słowno-muzycznego był znany polski aktor Jerzy Zelnik, który podjął się przygotowania scenariusza oraz recytacji w czasie występu. Oprawą muzyczną zajęli się muzycy - Michał Maksymilian Dudziński i Kajetan Dudziński. "Dar i Tajemnica" powstało dla upamiętnienia dorobku Wielkiego Rodaka - Św. Jana Pawła II - oraz dla przypomnienia jego myśli i przesłania.
W programie wykorzystanie były teksty autorstwa Jana Pawła II w tym: wątki autobiograficzne z „Daru i Tajemnicy", poezja, wiersze, część I „Tryptyku Rzymskiego", niektóre myśli z wywiadu rzeki „Przekroczyć próg nadziei" oraz fragment Listu do artystów. Wątki autobiograficzne oraz nauczania Papieża przeplatane były wprowadzaniem słuchaczy w tajemnicę wiary, także przez muzykę.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

 
Wystawa Sztuki im. Adama Styki

 

Wystawa Sztuki im. Adama Styki

 

Już po raz 40-ty w Amerykańskiej Częstochowie odbyła się wystawa sztuki im. Adama Styki połączona ze sprzedażą dzieł. Otwarcie wystawy odbyło się w Niedzielę 26 sierpnia 2018 r. Przez kilka tygodni miłośnicy sztuki mogli podziwiać dzieła oraz poznawać osobiście ich artystów. Adam Styka był polskim malarzem, pochodzącym z rodziny artysycznej (jego ojciec, Jan Styka był współautorem "Panoramy Racławickiej", a brat Adama, Tadeusz Styka był także malarzem i portrecistą). Wiele dzieł namalowanych przez rodzinę Styka znajduje się w Klasztorze Paulinów oraz w Muzeum Sanktuarium w Doylestown. Adam Styka jest także pochowany na cmentarzu w Amerykańskiej Częstochowie, w Alei Zasłużonych. Organizatorem wystawy, jak każdego roku, było Stowarzyszenie Dziedzictwa Polskiego w Filadelfii (Polish Heritage Society of Philadelphia) we współpracy z Zakonem Paulinów, kustoszami Sanktuarium w Doylestown. Osobą odpowiedzialną za to wydarzenie kulturalne była p. Marie Hejnosz, dyrektor wystawy. Wystawa była także otwarta podczas dorocznego Polsko-Amerykańskiego Festiwalu na terenie Amerykańskiej Częstochowy.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE
 
Styka Art Exhibit

 

Styka Art Exhibit

 

For the 40th time Adam Styka Art Exhibit & Sale has taken place at the Shrine of Our Lady of Czestochowa. The opening preview and reception has taken place on August 26, 2018. For the past few weeks those who are interested in art were able to admire many beautiful paintings and meet the artists behind them. Adam Styka, the inspiration behind the exhibit, was a Polish painter who came from an artistic family (his father, Jan Styka, was one of the authors of Raclawice Panorama, and his brother Tadeusz Styka, was also a painter). Some of the paintings of the Styka family hang at the Pauline Fathers Monastery and at the Museum of the Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown, PA. Adam Styka rests in a place of honor at the Shrine cemetery, in the Avenue of Heroes. The Art Exhibit and Sale is conducted by the Polish Heritage Society of Philadelphia in cooperation with the Pauline Fathers of the National Shrine of Our Lady of Czestochowa. Marie Hejnosz was Director of the Exhibit. This exhibition also took place concurrently with the Annual Polish-American Festival at the Shrine grounds.

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

 
Konferencje dla mężczyzn i kobiet

 

Konferencje dla mężczyzn i kobiet

 

W środę 5 września 2018 r. w ramach spotkania Odnowy w Duchu Świętym w Amerykańskiej Częstochowie odbyła się konferencja dla kobiet i mężczyzn. Mszy Św. o 7:30 PM w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył ks. Rafał Jarosiewicz, który wygłosił także homilię. Ks. Rafał jest kapłanem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i prowadzi fundację "SMS z Nieba" oraz jest organizatorem wielu wydarzeń ewangelizacyjnych m.in. "Jezus na Stadionie" i "Stadion Młodych" (rekolekcje dla młodych odbędą się już 6 października na PGE Narodowych w Warszawie). Po Mszy spotkanie dla kobiet pt. "Królewska Krew Płynie w Tobie" poprowadziły Magdalena Plucner (załozycielka Akademii Rozwoju Talentów), Iwona Zielonka (dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej) oraz Jolanta Zatorska (Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej). Ks. Rafał natomiast poprowadził spotkanie dla mężczyzn pt. "Rozeznawanie Duchowe - męskie podchodzenie do podjętych decyzji".

 
Czestochowa Day at our Shrine

 

Czestochowa Day at our Shrine

 

The Solemnity of Our Lady of Czestochowa, principal and patronal feast of the Shrine of Our Lady of Czestochowa, Doylestown, PA, took place on Sunday, August 26th. During all the Masses the faithful gathered at the Shrine, prayed through the intercession of the Holy Icon of the Blessed Mother of Czestochowa.  The main celebrations took place during the Mass at 12:30 PM. The liturgy was presided by Most Rev. Thomas Wenski, Archbishop of Miami and a friend of the Pauline Order. There were also many other guest priests and friends of the Shrine who participated in the Holy Mass. Rev. Prof. Antoni Debinski, Rector of the Catholic University of Lublin (KUL), Poland, was the homilist during the celebration.

The Feast of Our Lady of Czestochowa was also a day of the annual pilgrimage of the Polish people, under the patronage of the Polish Apostolate Committee, which is dedicated to serve the Catholics of Polish origin, living in USA. The members of this Committee have also participated in the Holy Eucharist: Most Rev. Thomas Wenski, (Archbishop of Miami and Episcopal Liaison), Rev. Canon Mirosław Krol (Chairman), Rev. Monsignor Anthony Czarnecki (Chairman Emeritus), Cecilia Glembocki, Chester Lobrow, Adriana Wos-Mysliwiec, Theresa Romanowski, Blanka Rosenstiel, Sandra Crabb Zachariasiewicz. The theme of this year's plgrimage was: "May the Polish Christian heritage, permeated by Gospel values become a source of inspiration and new evangelization". 

Read more...
 
Odpust Matki Bożej w Amerykańskiej Częstochowie

 

Odpust Matki Bożej w Amerykańskiej Częstochowie

 

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, główne święto patronalne Amerykańskiej Częstochowy, obchodzone było w Sanktuarium w Doylestown w Niedzielę 26 sierpnia. Tego dnia w czasie każdej Mszy Świętej wierni przyzywali wstawiennictwa Matki Bożej obecnej w Ikonie Jasnogórskiej oraz modlili się o uzyskanie łaski Odpustu. Główne uroczystości odbyły się w czasie Mszy Św. o godz. 12:30 PM.  Eucharystii w Górnym Kościele przewodniczył Abp Thomas Wenski, Arcybiskup Miami i zarazem Konfrater Zakonu Paulinów. Uczestniczyło w niej wielu także przyjezdnych kapłanów i przyjaciół Amerykańskiej Częstochowy oraz Ojcowie Paulini. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL).

Dzień ten był również doroczną pielgrzymką Polonii Amerykańskiej, pod patronatem Polskiego Apostolatu w USA. We Mszy Św. udział wzięli członkowie Krajowego Komitetu Polskiego Apostolatu: Abp. Thomas Wenski (przedstawiciel Episkopatu USA), Ks. kan. Mirosław Król (przewodniczący), Ks. prałat Antoni Czarnecki (emerytowany przewodniczący), Cecilia Glembocki, Chester Lobrow, Adriana Wos-Mysliwiec, Theresa Romanowski, Blanka Rosenstiel, Sandra Crabb Zachariasiewicz. Myślą przewodnią tegorocznej pielgrzymki Polskiego Apostolatu było: "Niech polskie religijno-kulturowe dziedzictwo przepojone duchem Ewangelii stanie się inspiracją w nowej ewangelizacji".

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 11 - 20 of 221